Het is dringend tijd om een einde te maken aan armoede in België. Een structureel en krachtig armoedebeleid is boordnodig! De federale regering heeft aangetoond dat wanneer we investeren en herverdelen, we in staat zijn om de meest kwetsbare te beschermen. Maar het is niet voldoende.

Leven in armoede is een schending van mensenrechten, daarom moeten we verder gaan.

Dit start met het optrekken van de uitkeringen tot boven de armoedegrens. Iedereen verdient een menswaardig inkomen. Een sterke en toegankelijke sociale zekerheid, is waar Elise voor staat. De inkomensongelijkheid aanpakken is ook de vermogensongelijk bestrijden. Daarom moeten we investeren in een eerlijke fiscaliteit. Deze middelen zijn nodig om voor een rechtvaardig klimaatbeleid, met krachtige collectieve oplossing. .

Elise werkt elke dag aan deze samenleving, zowel als campagnemedewerker die werkt voor een sociale-culturele organisatie die zich inzet voor een samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting, als covoorzitter van Groen Gent. Strijd jij mee voor die solidaire samenleving?!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?