De crisissen die ons overspoelen, komen niet vanuit het niets. Ze zijn een gevolg van beslissingen uit het verleden. Ook onze beslissingen vandaag hebben een echo in de toekomst. Daarom moeten we nu keuzes maken die rechtvaardig, duurzaam en inclusief zijn.

Daarom gelooft Laura rotsvast in méér samenwerking, eerlijke handel en internationale solidariteit. 

We hebben nood aan gelijkwaardige partnerschappen met lagere inkomenslanden en herverdeling van geld en macht om zo samen het internationaal recht en de mensenrechten te laten zegevieren.

Laura wil een spreekbuis zijn voor degenen die vandaag te weinig gehoord worden, omdat zij te vaak niet meetellen in onze samenleving. Zo wil ze helpen om hun dagelijkse realiteit van discriminatie en drempels weg te werken.
Laura heeft zelf een chronische ziekte en wil daarom samen met anderen getuigen over dat hindernissenparcours. Blijft ze bijvoorbeeld voltijds werken om haar rekeningen te kunnen betalen of werkt ze deeltijds om zo al haar kiné- en doktersbezoeken te kunnen inplannen? En is dat een financieel risico?

Zit je met gelijkaardige vragen? Of voel jij je ook soms in de steek gelaten door het beleid? Maar ervaar je teveel drempels om in de politiek te stappen? Dan wil Laura heel graag jouw spreekbuis zijn!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Video
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Video
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Video