"Inspraak in Europa: dat kan!"

Elke haar passie voor politiek ontkiemde tijdens haar studie politieke wetenschappen in Londen. Later verdiepte ze zich, tijdens haar loopbaan aan KU Leuven en Antwerp Management School, in systeemdenken, coaching en HR. Vandaag schrijft ze aan een onderzoek over 'positive psychology coaching' aan de UEL (University of East London).

Duurzaam (voedsel)beleid

Een wereld waar gezond voedsel, duurzaam geproduceerd, een recht is voor iedereen, kan dat?

Elke gelooft er in en zet haar schouders eronder. Al jaren zoekt en streeft ze naar manieren om het lokale en globale eerlijk met elkaar te verbinden.

Inspraak en burgerparticipatie

Als schepen in Olen heeft ze ervaren dat inspraak van burgers geen onbereikbaar fabeltje is. Participatie is een concrete en haalbare manier om samen te werken met iedere burger met ideeën, en deze daadwerkelijk te realiseren.
Wist je dat burgerinspraak ook op Europees niveau kan? Elke wil die mogelijkheden actief inzetten om meer burgerparticipatie op Europees niveau te bereiken.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?