Elke van den Brandt vraagt duidelijke indicatoren voor groene economie in het Brussels Gewest

19 Januari 2011

De huidige economische, ecologische en sociale crisis schreeuwt om een duurzame oplossing.

Brussels parlementslid Elke Van den Brandt vraagt duidelijke criteria voor groene economie in het Brussels Gewest. Het belang van groene economie overtuigt steeds meer mensen, organisaties, en bedrijven. Maar wat is het eigenlijk juist? Om een gericht beleid te voeren moeten we zo snel mogelijk werk maken van eenduidige indicatoren.

De politiek, het middenveld , bedrijven en burgers, iedereen raakt er stilaan van overtuigd dat onze economie moet vergroenen. ”Logisch”, aldus Elke Van den Brandt, ”de huidige economische, ecologische en sociale crisis schreeuwt om een duurzame oplossing.”

Groene economie is een economie die zo veel mogelijk welzijn en welvaart biedt aan de huidige generatie, zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties te beperken. Jobs in de groene economie zijn goed voor mens en milieu: met kwaliteitsvolle arbeidsvoorwaarden enerzijds en duurzame producten en diensten als resultaat anderzijds. We hebben in Brussel dringend een vertaling nodig van dit concept, groene economie, in concrete indicatoren.
Brussel wil in haar beleid voorrang aan bedrijven en sectoren die inzetten op vergroening. Maar aangezien er nog geen concrete criteria bestaan, hebben we eigenlijk op dit moment geen houvast om hierover te oordelen. Welke ondernemingen moeten meer steun krijgen? Welke activiteiten willen we ontraden? Verder dan vage omschrijvingen zijn we nog niet. Dat is niet enkel nefast voor de ontwikkeling en uitbreiding van die groene economie, ook voor bedrijven is het belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn.
Zijn we daarom slecht bezig? ”Nee”, zegt Elke Van den Brandt, ”er zijn enkele concrete voorbeelden van de groene economie in werking, de alliantie werk-milieu werpt mooie vruchten af. Maar het is nu tijd om een versnelling hoger te schakelen. Ik hoop dat de heer Cerexhe, toch minister van Economie van het Brussels Gewest, een tandje zal bijsteken. Een ecologische hoofdstad word je niet vanzelf.”