'Europese kritiek op Vlaams landbouwbeleid stond in de sterren geschreven'

10 Juni 2022

'Europese kritiek op Vlaams landbouwbeleid stond in de sterren geschreven'

'Dat Europa het plan nu afkeurt, stond in de sterren geschreven.' (Mieke Schauvliege)

Europa is vernietigend voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Strategisch Plan (GLB), een plan goed voor 4,1 miljard euro dat cruciaal is voor de ontwikkeling van de landbouw in Vlaanderen. Volgens Europa is het plan veel te weinig ambitieus. Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is niet verrast. 'De Vlaamse regering heeft haar ontwerpplan bij Europa ingediend nog voor het openbaar onderzoek over het plan was afgerond. Ze heeft dus zelfs de moeite niet genomen om de opmerkingen van het onderzoek te verwerken. Dat Europa het plan nu afkeurt, stond in de sterren geschreven', aldus Schauvliege.

Schauvliege diende eerder in het parlement al twee vragen in bij de bevoegde ministers Jo Brouns (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA), die volgende week in de commissies beantwoord zullen worden. Schauvliege stelt daar vragen over de lage ambitie van de Vlaamse regering wat betreft landbouw en natuur. 'Terwijl Europa de lidstaten opdraagt om te streven naar 10 procent natuur in landbouw, om onze biodiversiteit te versterken en te beschermen, diende Vlaanderen een plan in voor 4 procent. Met bepaalde voorwaarden vindt de regering Jambon zelfs 3 procent voldoende, dat is onbegrijpelijk', hekelt Schauvliege. 'Die 10 procent natuur, dat gaat over essentiële dingen zoals bufferstroken bij hevige regenval, over de aanplanting van heggen en hagen om ons te beschermen tegen modderstromen en om erosie tegen te gaan, etc. Dat de Vlaamse regering opnieuw onder de Europese lat gaat, zoals ze ook al herhaaldelijk deed inzake klimaat, is beschamend', reageert Schauvliege.

Schauvliege vindt het onbegrijpelijk dat de regering Jambon het openbaar onderzoek niet afwachtte en de opmerkingen verwerkte, aangezien de reacties die er wel al waren - namelijk van adviesraden - vernietigend waren. 'Alle experts stelden vast dat de ambitie van Vlaanderen met dit plan veel te laag lag. En toch diende ze haar plan zonder verdere aanpassingen in. Half beleid is slecht beleid, maar toch lijkt dat precies waar de regering Jambon elke keer genoegen mee neemt', aldus Schauvliege.

Het Groen-parlementslid besluit dat dit plan niet inzet op de noodzakelijke transitie van onze landbouw. 'Iedereen weet dat we moeten evolueren naar een landbouw die meewerkt met de natuur in plaats van onze natuur bedreigt. Waarbij de landbouwer mee zorg draagt voor het landschap en een rechtvaardige prijs krijgt voor zijn producten, onder andere via korte keten. De Vlaamse regering heeft daar geen oren naar en gaat onverminderd door op het pad van industrialisatie. Dat Europa de regering Jambon daarvoor terugfluit, is dus meer dan terecht', besluit Schauvliege.

Ontdek ons standpunt over voeding en landbouw