Eva Platteau

Federaal Parlementslid

In november 2020 werd Eva parlementslid als opvolger in de kieskring Vlaams-Brabant. Een meisjesdroom die uitkwam. Ze vindt het een eer om de Groen-kiezer te vertegenwoordigen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, het hoogste democratische orgaan van ons land. Ze geeft elke dag het beste van zichzelf om de stem van Groen te laten horen in het parlement én daarbuiten.


In de Kamer volgt ze voornamelijk de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken. Ze is gedreven door vraagstukken als: hoe kunnen we het vertrouwen tussen burgers en politie vergroten? Hoe kunnen we een menselijker asielbeleid maken? Hoe kunnen we gelijke kansen geven aan iedereen?

Leuvenaar

Eva is geboren en getogen in Leuven en is daar ook gemeenteraadslid. Haar ouders zijn afkomstig van Avelgem en Asse, maar ze zijn na hun studies ‘blijven plakken in Leuven’. Zelf studeerde ze sociologie, gedreven als ze was door sociale rechtvaardigheid. Daarna volgde ze nog een postgraduaat familiaal bemiddelaar. Een wereld ging voor haar open: mensen verbinden, conflicten aanpakken, zoeken naar win-win oplossingen, … die principes neemt ze sindsdien mee in alles wat ze doet, ook in de politiek.

Eerder werkervaring

Na haar studies kon ze aan de slag aan de KU Leuven bij het Instituut voor de Overheid, waar ze zich verder specialiseerde in overheidsmanagement en onder meer onderzoek deed, trainingen gaf en een boek schreef over veranderingsmanagement. Daarna werkte ze korte tijd op de studiedienst van de SERV. Doorheen haar loopbaan kreeg ze veel respect voor alle ambtenaren in ons land die zich met veel motivatie inzetten om sterke publieke diensten te leveren.

Genieten van het leven

Als mama van twee kinderen vindt ze het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Ze vindt het een belangrijke taak voor de politiek om ervoor te zorgen dat mensen in onze samenleving voldoende ademruimte krijgen om te zorgen voor elkaar. Haar vrije tijd spendeert ze het liefst in

'Bij Groen voel ik me thuis. Onze partij draagt waarden als gelijke kansen, duurzaamheid en eerlijkheid hoog in het vaandel. Samen met onze leden wil ik strijden voor een betere wereld'