De fiscale hervorming moet een prioriteit blijven

11 Mei 2023

De fiscale hervorming moet een prioriteit blijven

Ons land heeft reeds lang en nog steeds nood aan een grondige fiscale hervorming. Het is dan ook onbegrijpelijk dat sommige regeringspartners nu doen alsof dit geen prioriteit is.   

Tijdens de plenaire vergadering van 11 mei 2023 heeft Dieter Van Besien de premier Alexander De Croo gevraagd naar zijn houding ten opzichte van de fiscale hervorming. Dat is nodig omdat er steeds meer stemmen onrealistische voorwaarden opleggen aan die hervorming, terwijl hij even noodzakelijk blijft als in het begin van de legislatuur. Dieter Van Besien vroeg aan de premier om kleur te bekennen.

De fiscale hervorming is broodnodig

Vandaag ben ik nogmaals tussengekomen in het parlement op de beloofde fiscale hervorming. Doorheen deze legislatuur heb ik dat ondertussen al vaak gedaan. Ik zal dat ook blijven doen zo lang dat nodig is. Een belastingsverschuiving van belastingen op arbeid, naar belastingen op vermogen en consumptie is broodnodig, en is zowel sociaal als ecologisch. Het zal meer ruimte maken voor arbeidsintensieve jobs, bijvoorbeeld in de circulaire economie. Het kan ook een halt toeroepen aan de groeiende ongelijkheid, of die tenminste vertragen.

Ondanks die voordelen zijn er steeds meer stemmen die kanttekeningen plaatsen bij de fiscale hervorming. Die in de media, en niet aan de onderhandelingstafel, voorwaarden koppelen aan de hervorming. Nochtans dringt de tijd, en moeten we nu stappen nemen. Nog langer talmen kunnen we ons niet veroorloven. Ik vroeg de premier dan ook naar zijn houding in dit debat.

Je kan op facebook mijn tussenkomst bekijken op het volgende adres: https://www.facebook.com/100075804228312/videos/291135013242388

Lees hieronder mijn volledige tussenkomst

Mijn vragen aan de premier

Mijnheer de premier, ik heb hier al meermaals gestaan als trouwe supporter van de fiscale hervorming. Daarnaast ben ik ook een trouwe supporter van Anderlecht, waardoor ik weet dat de sterren soms gunstig kunnen staan, maar dat dit niet noodzakelijk eeuwig blijft duren.

Mijnheer de premier, enkele weken geleden stelde ik u al een vraag over de wil van deze regering om voor de verkiezingen een belastinghervorming door te voeren om werken minder te belasten. Ik haalde toen ook stemmen aan uit uw eigen partij, Open Vld, die op de rem leken te staan. U vond het toen vervelend dat ik dat zei en ontkende het ook voor een stuk.

Vandaag sta ik hier opnieuw. U zegt zelf dat deze regering op een andere manier aan politiek moet doen, samenwerken in plaats van tegenwerken, en daarnet sprak u nog over mensen die constructief zijn. Deze week hoorden wij echter een vicepremier uit uw regering, opnieuw van uw partij, die dreigde met het opblazen van de fiscale hervorming. Hij is niet de enige, want ook anderen creëren een negatieve sfeer over de fiscale hervorming. We hoorden dat het een vermindering moet zijn en geen verschuiving, dat er verplicht een arbeidsmarkthervorming aan gekoppeld moet worden en dat er geen impact mag zijn op de deelstaten. De ene uitspraak is nog straffer dan de andere.

Tot welke conclusie komen de media? Op het einde wenkt een belastingverschuiving van nul euro. Nul euro, mijnheer de premier. Al tientallen jaren zeggen alle partijen in het halfrond dat werken minder belast moet worden en dat de mensen netto meer moeten overhouden van hun loon, maar al even lang gebeurt er niets. Ik begin stilaan te begrijpen waarom. 

Ikzelf ben, samen met de gehele groene fractie, overtuigd en vastberaden in dit dossier. Mijnheer de premier, hoe overtuigd en vastberaden bent u als regeringsleider om die belastingverlaging voor werkende mensen in deze legislatuur door te voeren?

Het antwoord van de premier

Mijnheer Vanbesien, wij hebben een aantal zaken gemeenschappelijk. Naast het feit dat we beiden weten dat supporter van Anderlecht zijn vandaag niet eenvoudig is, hebben we ook gemeenschappelijk dat we die fiscale hervorming belangrijk vinden. Ik heb al meermaals in dit Parlement gezegd dat die fiscale hervorming cruciaal is. In mijn ogen moet een aantal elementen ons daarvoor het kader geven. 

De fiscale hervorming moet er eerst en vooral voor zorgen dat werken financieel aantrekkelijker wordt, dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. We moeten er ook voor zorgen dat we jobs kunnen blijven creëren in ons land, vooral voor onze kmo’s, waarbij we ervoor zorgen dat de kosten van de indexering - die een heel goede bescherming van onze koopkracht heeft geboden - nog gedragen kunnen worden. 

Dit is inderdaad een gevoelig thema en dat is ook normaal. Fiscaliteit gaat immers over het geld van de mensen en het is logisch dat partijen daar verschillende klemtonen in leggen. Dat begrijp ik en dat is ook normaal, maar we hebben wel bepaalde zaken gemeenschappelijk. We willen er namelijk voor zorgen dat werken lonender wordt, we moeten ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag kunnen en we moeten onze begroting verder op orde zetten zodat we naar een gezond begrotingssysteem kunnen gaan. Dat hebben de partijen gemeenschappelijk.

Ik vraag dus dat we de komende weken goed naar elkaar luisteren en zoveel mogelijk rond de tafel gaan zitten om te werken aan een fiscale hervorming die beantwoordt aan wat volgens mij logisch is. Het is namelijk logisch dat mensen die werken er meer aan overhouden, dat ondernemen in ons land gestimuleerd wordt en dat iedereen een eerlijke bijdrage betaalt. Ik weet dat dit de uitgangspunten van de zeven partijen zijn en ik kan dus aangeven dat het absoluut mijn bedoeling is om voor het zomerreces, in principe rond 21 juli, te zorgen voor een akkoord om de fiscale hervorming te kunnen doorvoeren.

Morgen zal minister Van Peteghem naar het kernkabinet komen met een volgende stap, die gebaseerd is op de discussie die we vorige week gevoerd hebben over de fiscale hervorming. Er moet dan over een aantal belangrijke knelpunten beslist worden. 

Mijn repliek

Een trouwe supporter laat niet zo snel los: ik zal dus tot de laatste dag aan de kar blijven trekken. 

Collega’s, ik heb er alle begrip voor dat het niet eenvoudig is om evenwichten te zoeken, waarin iedereen zich kan vinden. Dat is eigen aan de parlementaire democratie, zoals wij die wij kennen. 

Mijnheer de eerste minister, zoals u echter zelf ook  aangaf, moeten wij echt op zoek naar wat ons bindt en niet naar wat ons onderscheidt. Laat dat de zoektocht zijn voor de komende weken.

Ik besef ook dat bij elke maatregel die nog maar wordt gesuggereerd, onmiddellijk mensen en organisaties rechtspringen en aan onze mouw komen trekken om duidelijk te maken waarom dat dan een slechte maatregel is. Aan elke politieke mouw wordt getrokken. 

Collega’s, indien wij resultaten willen boeken, zijn er twee punten waarvoor wij allemaal, ook ikzelf, aandacht moeten hebben. Ten eerste, laat de mouwtrekkers uw politieke werk niet beïnvloeden. Laat de lobbygroepen even voor wat ze zijn. Ten tweede, laten we allemaal over de eigen schaduw stappen en handelen in het algemeen belang. Dat is immers onze verdomde plicht.

Ontdek ons standpunt over belastingen