Groen bezorgd over toename zittenblijvende kleuters

08 September 2023

Groen bezorgd over toename zittenblijvende kleuters

'Zittenblijven, zeker op zo'n jonge leeftijd, zou een uitzondering moeten zijn. Veel kinderen zouden met voldoende zorguren en meer ondersteuning van kinderen in de klas wellicht kunnen overgaan naar de lagere school.'

Groen-covoorzitster Nadia Naji vindt het een onrustwekkende tendens dat het aantal kleuters dat in de derde kleuterklas blijft zitten, op recordhoogte zit. 'Zittenblijven, zeker op zo'n jonge leeftijd, zou een uitzondering moeten zijn. Veel kinderen zouden met voldoende zorguren en meer ondersteuning van kinderen in de klas wellicht kunnen overgaan naar de lagere school', merkt Naji op. 'Maar in plaats van de kinderen en de leerkrachten meer te ondersteunen en elk kind een eerlijke ontwikkelingskans te geven, dreigen de komende jaren nog meer kleuters te blijven zitten door de verplichte taaltoets voor kleuters die minister Weyts invoerde. In plaats van drempels weg te nemen, voegt minister Weyts er toe', klinkt het bezorgd bij de groene covoorzitster.

Naji beseft dat zittenblijven of niet telkens een individueel en genuanceerd verhaal is. Toch zet de huidige tendens aan tot bezorgdheid. 'Uit onderzoek weten we dat een jaar zittenblijven als kleuter bijvoorbeeld voor leerachterstand zorgt op vlak van wiskunde. Door kinderen langer in de kleuterklas te houden, creëren we dus mogelijk leerachterstand op latere leeftijd.'

Alle kleuters moeten op vijfjarige leeftijd een verplichte taaltest afleggen. Naji is bezorgd dat die nog vaker als argument gebruikt zal worden om nog meer kleuters een jaar te laten dubbelen, net zoals ook de nieuwe kleutereindtermen dat dreigen te doen. Nochtans is het voor de ontwikkeling van een kind, zowel op vlak van taal als motorieke en andere vaardigheden, vaak interessanter dat het mee kan doorstromen met leeftijdsgenootjes. Naji: 'In plaats van meer drempels op te werpen en alleen maar te testen en controleren, zouden kleuters veel meer gebaat zijn bij meer ondersteuning en begeleiding wanneer daar nood aan is. Maar dat is nooit een optie waar minister Weyts aan denkt. Daarmee dreigt hij voor heel wat kinderen een eerlijke kans op onderwijs af te remmen.'

Lees hier ons standpunt over onderwijs