Groen wil verbod op verre veetransporten

20 Juni 2023

Groen wil verbod op verre veetransporten

'In 2022 werden ruim 10 miljoen dieren opeengepakt en in erbarmelijke omstandigheden naar het buitenland vervoerd tijdens reizen van minstens 8 uur lang en vaak nog langer. Dit is onaanvaardbaar.'

Dat zegt Groen-parlementslid Meyrem Almaci nadat ze vanuit de commissie Dierenwelzijn cijfers ontving over het aantal dieren dat minstens 8 uur of langer getransporteerd wordt vanuit ons land naar het buitenland. ‘In 2022 werden ruim 10 miljoen dieren opeengepakt en in erbarmelijke omstandigheden naar het buitenland vervoerd tijdens reizen van minstens 8 uur lang en vaak nog langer. Dit is niet langer aanvaardbaar anno 2023. We moeten dringend evolueren naar een uitdoofscenario en dus verbod, aldus aldus Almaci.

Almaci wijst erop dat transport van dieren, zeker langeafstandtransport, een hoge tol eist. In 2021 stierven per dag 9.592 dieren in de Vlaamse vee-industrie, voor ze ooit het slachthuis bereikten. Een deel daarvan sterft tijdens transport. Te verwachten is dat die tol bij langeafstandtransporten steeds verder stijgt. 'Hoe langer de rit, hoe slechter voor het dier. Dieren die stijf staan van de stress of te maken krijgen met uitputting, uitdroging, verwonding, ziekte of zelfs sterven: het is dagelijkse kost. Het is niet langer acceptabel dat er op deze manier met levende wezens wordt omgegaan.'

Het Groen-parlementslid dringt er bij minister Weyts op aan dat hij Europees zijn stem laat horen en paal en perk stelt aan deze dagelijkse bron van onnodig dierenleed. Dit kan beginnen met de duidelijk signaal en open brief aan de collega-ministers in Europa ter voorbereiding van het nakende Belgische voorzitterschap in 2024. Tot er striktere Europese regelgeving is, kan de minister ook zelf al ingrijpen. Daarvoor schuift Almaci enkele concrete voorstellen naar voor. 'Waarom moet slachtvee eerst nog urenlange stress en erbarmelijke omstandigheden ondergaan om dan alsnog naar de slachtbank geleid te worden? We kunnen heel wat dierenleed voorkomen door het vee eerst te slachten en vervolgens het geslachte vlees te transporteren', duidt de groene politica. 'Dit kan door samen te zitten met de sector en de minister van Landbouw en het debat ten gronde aan te gaan. '

Hitteplan
Ook vraagt ze om op Europees niveau te onderhandelen, zodat voor langeafstandstransport niet langer een minimum van 8 uur ononderbroken wordt gehanteerd , maar een maximum van 8 uur. Bestemmingen buiten Europa wil Almaci geschrapt zien, zowel omwille van redenen van dierenwelzijn als omwille van de ecologische voetafdruk.

Daarnaast dringt de groene politica aan op meer aandacht voor het welzijn van de dieren door bijvoorbeeld meer ruimte te voorzien in de veewagens en door de temperatuur bij het transport te reguleren. Ook een echt hitteplan voor vee, met een groter aantal gerichte controles, is nodig, vindt Almaci. 'In tijden van hittegolven en ellenlange filetijden is het onacceptabel dat dieren urenlang dicht opeengepakt in een vrachtwagens zitten. Minister Weyts kan er voor zorgen dat de dieren meer ruimte en verkoeling krijgen in de veewagens én meer controles invoeren wanneer de temperaturen oplopen.'

Almaci besluit: 'Dieren zijn geen dingen, het zijn levende wezens. Het is dringend tijd dat er dus ook zo met hen wordt omgegaan. Ik verwacht dus van Ben Weyts, als minister van Dierenwelzijn, dat hij ingrijpt, doet wat hij kan op Vlaams niveau en op Europees niveau aan de alarmbel trekt wat betreft de langeafstandtransporten van vee. De cijfers zijn een wake-up call.’

Ontdek ons standpunt over dierenwelzijn