Groen: "Defensie moet veel krachtdadiger optreden tegen zulk machtsmisbruik"

14 Maart 2024

Groen:

"Defensie moet veel krachtdadiger optreden tegen zulk machtsmisbruik" - Wouter De Vriendt

"Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zulke wantoestanden pas naar buiten komen door een e-mail van een familielid aan de minister? De organisatie van Defensie is er gedurende jaren niet in geslaagd om dit te detecteren en een halt toe te roepen. Onaanvaardbaar. Dit roept veel vragen op." Wouter De Vriendt, fractieleider bij Ecolo-Groen, reageert op de 'mensonterende en vernederende feiten en gedragingen' die hebben plaatsgevonden binnen het 4de Bataljon Genie. 

De partij Groen stipt aan dat de Vivaldi-regering net de grootste investering in 30 jaar heeft gedaan in Defensie. "Het is vooral jammer voor al die militairen die in heel moeilijke omstandigheden op een correcte manier hun job doen, en nu ook in een kwaad daglicht worden gezet", legt De Vriendt uit. "Defensie staat voor gigantische uitdagingen om voldoende rekruten te vinden én aan boord te houden. Als het leger zich als aantrekkelijke werkgever wil presenteren, dan zijn dit soort ontsporingen wel heel contraproductief."

Voor De Vriendt is het ontoelaatbaar dat leidinggevenden betrokken zijn. "Defensie moet veel krachtdadiger optreden tegen zulk machtsmisbruik", zegt De Vriendt. "Dit is niet het eerste incident binnen Defensie. De organisatie heeft de afgelopen tientallen jaren al een grote weg afgelegd naar meer inclusiviteit, gendergelijkheid en respect. Maar de laatste resten toxisch gedrag en die rotte appels moeten er absoluut uit."

Groen roept niet alleen op tot een onderzoek naar hoe dit jaren verborgen bleef, maar ook tot een evaluatie van het netwerk van vertrouwenspersonen binnen Defensie. "Militairen moeten in alle veiligheid wantoestanden kunnen signaleren. Vertrouwenspersonen zijn daarin cruciaal. Waarom bleken de drempels voor de slachtoffers te hoog om oversten of vertrouwenspersonen aan te spreken?" besluit De Vriendt.

Ontdek ons standpunt over defensie