Groen en Ecolo: “Eerste stap gezet naar dieren in de grondwet”

06 Oktober 2023

Groen en Ecolo: “Eerste stap gezet naar dieren in de grondwet”

"Een belangrijke stap voor dieren in ons land." - Senator Fourat Ben Chikha 

Op vrijdag 6 oktober stemde de commissie Institutionele Zaken van de Senaat voor het opnemen van Dieren in de Grondwet. Op dit moment worden dieren daarin niet vermeld. “De voorstellen hierover weerspiegelen de groeiende bezorgdheid in onze samenleving om dieren beter te beschermen als wezens die emoties kunnen voelen. Wetenschappelijk onderzoek toont meer en meer de complexiteit van de specifieke behoeften van wilde en gedomesticeerde dieren aan”, aldus Fourat Ben Chikha, senator en fractieleider voor Groen.

Ben Chikha diende twee jaar geleden een voorstel in dat dieren wil opnemen in de Grondwet als “wezens met gevoel”. “Vandaag wordt er in de grondwet simpelweg niets over dieren gezegd. Ons doel is om van respect voor dieren een grondbeginsel van onze samenleving te maken, maar ook, heel praktisch, om ervoor te zorgen dat het Grondwettelijk Hof elke nieuwe Belgische wetgeving kan toetsen aan dit grondwettelijk principe. Dit zou een grote stap voorwaarts zijn om de vele wetten en decreten die vandaag al bestaan, aan te vullen en te ondersteunen", legt hij uit.

Het voorstel van Groen haalde het uiteindelijk niet maar een alternatief voorstel van groenen, liberalen en socialisten werd wel unaniem goedgekeurd.

“We steunen het nieuwe voorstel ”, aldus Ben Chikha. “We werkten mee aan dit voorstel, dat ook vraagt om dieren in de Grondwet op te nemen als ‘wezens met gevoel’. Dit is een belangrijke stap vooruit voor de dieren in ons land. We betreuren wel dat in dit voorstel het Grondwettelijk Hof niet wordt vermeld om nieuwe wetten en decreten te kunnen toetsen aan dierenwelzijn.”

Op 24 november wordt het voorstel behandeld in de plenaire vergadering van de Senaat. De kans is zeer groot dat voor dit voorstel daar de vereiste tweederdemeerderheid wordt gevonden.

Bescherm dieren. Teken onze petitie.