'Geef boeren een eerlijke prijs naar Frans model.'

07 Februari 2024

'Geef boeren een eerlijke prijs naar Frans model.'

Vlaams fractieleider Mieke Schauvliege: "De prijzen die boeren krijgen voor graan, melk of slachtvarkens zijn dezelfde als 30 jaar geleden, terwijl de kosten zijn blijven oplopen. Dat is niet eerlijk en dat willen we aanpakken."

In Frankrijk bestaat er een wet die ervoor moet zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Dat gebeurt door bindende afspraken te maken met de hele voedselketen, van boer tot supermarkt. De kosten die de boer heeft zijn niet voor onderhandeling vatbaar. Minister Jo Brouns verwees vorige week in de plenaire vergadering naar het Frans model, dat we volgens hem kunnen navolgen. Vlaams fractieleider Mieke Schauvliege (Groen): "Brouns moet dan maar meteen de koe bij de horens vatten. Groen stelt vandaag een resolutie voor in het Vlaams Parlement die de boeren een eerlijke prijs garandeert voor hun werk."

In Frankrijk wordt de sector verplicht tot langetermijncontracten die mee evolueren met de energie- en grondstofprijzen. De boer krijgt dan een gegarandeerde prijs in contracten die minstens voor drie jaar lopen en nadien kunnen verlengd worden. De afspraken worden gemaakt op basis van objectieve gegevens en met behulp van een bemiddelaar. Schauvliege: "Die manier van werken kunnen we ook in Vlaanderen overnemen. De prijzen die boeren krijgen voor graan, melk of slachtvarkens zijn dezelfde als 30 jaar geleden, terwijl de kosten zijn blijven oplopen. Dat is niet eerlijk en dat willen we aanpakken."

Tegelijk wil Groen ook vermijden dat onze boeren te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van buiten Europa, doordat bij ons producten gedumpt worden die niet moeten voldoen aan de Europese regels rond milieu en natuur. Schauvliege: "We pleiten voor spiegelclausules: we laten enkel producten toe van landen die een regelgeving hebben die een spiegel is van onze eigen regels. Het MERCOSUR-vrijhandelsverdrag met Brazilië, Argentinië, Urugauy en Paraguay voldoet niet aan die voorwaarde. Daarom willen de Groenen dat die onderhandelingen in de huidige vorm worden stopgezet."

Ontdek ons standpunt over voeding en landbouw