Groen: "In een eerlijke samenleving dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten."

18 Maart 2024

Groen:

Voor de groenen is het belangrijk dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarom willen ze naast het voorstel voor een miljonairsbelasting ook werk en kapitaal gelijk belasten volgens het principe 'een euro is een euro'

Groen wil een miljonairsbelasting voor multimiljonairs met een netto vermogen van meer dan 2,5 miljoen. Groen-covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout:  "Door een eerlijke bijdrage van de extreem rijken zorgen we ervoor dat mensen die moeilijk rondkomen meer overhouden op het einde van de maand."

Groen wil een miljonairsbelasting voor multimiljonairs die een netto kapitaal bezitten van meer dan 2,5 miljoen, dat zijn de rijkste 1%. Die belasting is progressief. Naji: "Een miljardair gaat zo meer bijdragen dan een multimiljonair, dat is het eerlijkst. Het gaat om een bijdrage waarvan extreem rijken de impact amper zullen voelen, maar waarmee we wel een wereld van verschil maken voor mensen in armoede."

Voor de groenen is het belangrijk dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarom willen ze naast het voorstel voor een miljonairsbelasting ook werk en kapitaal gelijk belasten. Vaneeckhout: "Wij willen een eerlijker belastingsysteem voor iedereen volgens het principe 'een euro is een euro'. Of je nu geld verdient via je loon, of doordat je winst maakt op kapitaal (aandelen, huurinkomsten, ...) : een euro is een euro en moet dus gelijk belast worden."

Voor de miljonairsbelasting denkt de partij concreet aan drie schijven. Tot 2,5 miljoen zijn alle vermogens vrijgesteld van de belasting. Voor het vermogen tussen 2,5 en 5 miljoen stelt de partij een tarief voor van 0,4%. Tussen 5 en 10 miljoen is dat 0,8% en vanaf 10 miljoen en meer, is dat 1,2%. De partij stipt aan dat aanpassingen nog mogelijk zijn wanneer het programma helemaal is doorgerekend door het Planbureau, omdat hun berekeningen kunnen helpen naar het eerlijkste systeem te gaan.

Voor de exacte raming van de budgettaire opbrengst kijkt de partij naar het Planbureau. Zij publiceerden in aanloop naar de doorrekening een Working Paper over vermogensbelastingen met enkele scenario's. De data die het Planbureau hanteert zullen nog geactualiseerd worden naar recentere data. Op basis van die voorlopige gegevens van het Planbureau verwacht Groen dat hun voorstel meer dan 1 miljard euro per jaar opbrengt.

De partij stipt ook nog aan dat al sinds 1999 de groenen een voorstel voor een miljonairsbelasting in hun programma hebben. Ook in 2019 stond er een voorstel voor een miljonairsbelasting in het programma, zij het met iets andere modaliteiten.