Groen wil tuchtprocedure voor magistraten uitbreiden

08 November 2023

Groen wil tuchtprocedure voor magistraten uitbreiden

"Een goed werkend justitiesysteem is van cruciaal belang voor de samenleving én de bescherming van burgers." - Stefaan Van Hecke

Groen wil de tuchtprocedure voor magistraten uitbreiden. De partij komt met het voorstel n.a.v. de fouten die werden ontdekt bij de behandeling van het dossier van Steven Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, die geen onderwerp konden zijn van een tuchtprocedure omdat de termijn hiervoor al verstreken was. Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke: "De foutieve behandeling van het dossier van de moordenaar van Julie Van Espen en de dramatische gevolgen daarvan heeft aangetoond hoe belangrijk een goed werkend justitiesysteem is. Daar hoort een billijke en correcte tuchtprocedure bij."

Verschillende fouten vastgesteld en toch geen tuchtprocedure 

Een bijzonder onderzoek van de Hoge Raad van Justitie toonde aan dat het dossier Steven Bakelmans (die in eerste aanleg reeds veroordeeld was) op een stapel dossiers in de kast is terecht gekomen, een stapel waar het niet thuishoorde. Conclusie van het onderzoek: de behandeling van het dossier is gepaard gegaan met tal van fouten en problemen. Gevolg: Bakelmans was op vrije voeten op het moment van de moord op Julie.

Verschillende fouten werden vastgesteld, maar toch is geen tuchtprocedure tegen de betrokken magistraat opgestart, want op het moment dat de familie kennis nam van de fouten werd opgeworpen dat de termijn van 6 maanden om een tuchtprocedure op te starten al was verstreken. Gezien de huidige termijn van 6 maanden in de praktijk vaak te kort blijkt, stelt Van Hecke daarom voor om de termijn om een tuchtprocedure op te starten te verlengen tot 1 jaar. Net zoals geldt voor de advocatuur. 

Goed werkend justitiesysteem cruciaal

Van Hecke: "Een goed werkend justitiesysteem is van cruciaal belang om onze burgers en samenleving te beschermen. Wanneer er fouten gemaakt worden, kan de impact daarvan helaas heel groot zijn. Daarom is het voor Groen heel belangrijk dat magistraten hun job onafhankelijk moeten kunnen uitvoeren, maar fouten moeten ook billijk en correct tuchtrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden."

Groen wil daarnaast dat zware tuchtstraffen niet meer automatisch worden uitgewist na zes jaar en dat het opstarten van een tuchtprocedure ook nog mogelijk is wanneer nieuwe elementen opduiken met betrekking tot reeds gekende feiten, zelfs als die feiten al langer dan één jaar gekend zijn door de bevoegde overheid.  Van Hecke: "Het kan gebeuren dat feiten niet meteen aanleiding geven tot een tuchtprocedure omdat ze op dat moment niet ernstig genoeg lijken. Wanneer naderhand met betrekking tot dezelfde feiten nieuwe informatie opduikt, die de feiten in een ander daglicht stelt, mag dat geen obstakel vormen om alsnog een tuchtprocedure op te starten.”