Groen zet nieuwe toon op klimaat: "Tijd dat de grote vervuilers aangepakt worden"

13 Mei 2023

Groen zet nieuwe toon op klimaat:

Het congres Code Groen formuleert een tiental concrete voorstellen die het leven van elke Belg eerlijker en beter zullen maken.

Meer dan 500 leden van Groen kwamen samen op het congres Code Groen, dat het inhoudelijke slotstuk vormt in het vernieuwingstraject van de partij.

Wat opvalt is de nieuwe toon op klimaat die de partij naar voren schuift. "Jarenlang werd ons door grote industriële spelers ingeprent dat wij als individu verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. De gewone burger werd een soort van minisuperheld die met dagelijkse kleine acties het klimaatprobleem kan oplossen. Heel veel mensen dragen hun steentje bij, en dat is belangrijk. Maar we moeten stoppen met steeds naar elkaar te wijzen. Het is tijd dat het maatschappelijke besef komt dat er grootschalige structurele verandering nodig is als we ook maar iets beduidend aan de klimaatproblematiek willen doen. Het is tijd voor klimaatlef," zeggen Naji en Vaneeckhout.

Eerlijk klimaatbeleid pakt, volgens de groene covoorzitters, het probleem aan bij de bron: bij de massavervuilers die verantwoordelijk zijn.

"Mensen zijn echt bezorgd over hun facturen en de toekomst, dat merken wij ook," zeggen Naji en Vaneeckhout. "Als het vandaag in Spanje en het Zuiden van Europa al weken niet meer heeft geregend en er een helse droogte heerst, dat worden de groenten en fruit in onze supermarkt duurder. De klimaatcrisis wordt zo ook een koopkrachtcrisis. Economie en ecologie zijn niet los te koppelen. Groen is namelijk meer dan groen. Vandaag benadrukken we op ons congres daarom nog eens iedereen mee moet in de klimaattransitie want dat is de enige echte garantie op goedkopere facturen."

Het congres Code Groen formuleert een tiental concrete voorstellen die het leven van elke Belg eerlijker en beter zullen maken.

"Het is tijd voor klimaatlef."

Eerlijk klimaatbeleid pakt de oorzaak aan bij de bron en laat niemand achter

Op het groene partijcongres worden concrete klimaatoplossingen scherp gesteld. De eeuwigdurende milieuvergunningen die grote vervuilers nu nog kunnen aanvragen worden afgeschaft onder Groen beleid.

"Voor eeuwig, dat bestaat niet. De technologische ontwikkelingen staan niet stil. Elke dag komen er nieuwe inzichten bij over milieuschade, klimaatverandering en risico’s voor de volksgezondheid. Met eeuwigdurende vervuilingsrechten af te leveren verzaakt de Vlaamse regering aan haar kerntaak: de gezondheid van al haar burgers beschermen. Gedaan daarmee. Milieubeleid moet bescherming bieden, niet aan bedrijven, maar aan onze leefomgeving en de gezondheid van alle mensen," aldus Naji en Vaneeckhout.

Mensen die hun steentje willen bijdragen aan de klimaatoplossingen moeten meer hulp krijgen van de overheid, vindt Groen.

De groenen zetten een versnelling op het renovatieritme met een renovatiebooster. Dat doen ze door mensen financieel te helpen om hun woningen te renoveren. "Iemand die nu moeite heeft met zijn facturen te betalen, heeft al helemaal geen geld om het huis te isoleren of zonnepanelen te leggen. Net daar moet de overheid op inzetten," zeggen Naji en Vaneeckhout. Tegen 2050 moet voor Groen iedereen in een volledig energiezuinige woning kunnen wonen. Dat is goed voor je portemonnee én voor het klimaat. "Daarom zorgen we voor een renovatievoorschot voor wie het niet kan betalen. En maken we het plaatsen van zonnepanelen op elke geschikte sociale woning makkelijker. Eerlijk klimaatbeleid laat niemand achter."

De toon van de partij verschuift hiermee duidelijk: de verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis ligt bij grote vervuilers, de overheid moet mensen ondersteunen en helpen om de juiste keuzes te maken.

Groen is meer dan groen

In de zomer van 2022 lanceerde Groen haar nieuwe logo en een vernieuwde positionering: Groen is meer dan groen. De uitbreiding naar thema's als ongelijkheid, welzijn en zorg kregen op het partijcongres ook inhoudelijk verder vorm. Zorgeloze zorg en ongelijkheid aanpakken staan daarbij centraal en gaan hand in hand met de uitdagingen die er zijn op klimaatvlak.

"20 jaar rechts beleid, en intussen leerde de Vlaming één zaak: wachten. We zijn stilaan wereldkampioen in wachten. Wachten op een zorgbudget, wachten op psychologische hulp, wachten op een plekje in de kinderopvang, wachten op een leerkracht. Wij zijn het beu om te wachten," stellen Naji en Vaneeckhout fors.

Zorgeloze zorg is voor Groen een basisrecht. Dat betekent investeren: meer geld, meer ondersteuning, meer personeel.

Zorgeloze zorg is voor Groen een basisrecht. Dat betekent investeren: meer geld, meer ondersteuning, meer personeel.

Wie zorgt moet vooral ook zelf goed verzorgd worden.

"Elke euro die je investeert in de gezondheid van mensen verdient zichzelf terug. De brute besparingen op kap van de zorgsector en het personeel is een welvarend land als het onze onwaardig. Met Groen heeft iedereen recht op een terugbetaalde psycholoog. Wie kiest voor een job in de zorg wordt met Groen zelf ook goed verzorgd. En het verplegend personeel krijgt eindelijk de waardering die ze verdienen met een stevig loon en betere ondersteuning," zeggen Naji en Vaneeckhout.

Goed zijn voor elkaar, dat betekent eerlijke kansen voor iedereen. Iedereen heeft recht op een warme thuis, een menswaardig inkomen en degelijk onderwijs. Elk kind verdient een eerlijke start.

"Elk kind verdient een eerlijke start."

"Met Groen willen we een garantie op schoolmateriaal: een onbetaalde factuur mag nooit betekenen dat een leerling geen schoolboeken heeft. We verdubbelen het sociaal huuraanbod, want een warme thuis is een basisrecht," klinkt het bij Naji en Vaneeckhout.

Een maatschappij is pas rechtvaardig wanneer rijkdom en macht eerlijk verdeeld zijn. Daarom wil Groen een eerlijke bijdrage van de extreem rijken. Ze gaan de strijd aan tegen de fiscale fraude en voorzien hierdoor een opbrengst van 12 miljard euro per jaar.

"Fiscale ontwijking en fraude kosten ons land jaarlijks 20 á 30 miljard euro. Dat is 4.300 tot 6.400 euro per huishouden, per jaar. Dat is evenveel als er in ons land jaarlijks aan onderwijs wordt besteed. Dit moet gedaan zijn," benadrukken Naji en Vaneeckhout. Groen legt een plan op tafel voor de 'war on fraud' en wil hiermee tot 12 miljard euro extra ophalen per jaar.

De concrete congresteksten worden momenteel verwerkt.