Congres Code Groen: twaalf inspirerende voorstellen

Lees de congresteksten

👉 Lees hier de inleidende visietekst

👉 Lees verder op deze pagina de twaalf inspirerende groene voorstellen

👉 Lees je de congresteksten liever in pdf-formaat? Dat kan!

👉 Veelgestelde vragen over Congres Code Groen

 

Voorstellen - Goed in je vel

⚙️Zero tolerance voor moderne slavernij

Iedereen heeft recht op waardig werk. Daarom schaffen we de statuten met minder sociale bescherming af bij bestel- en bezorgplatformen en pakken we wanpraktijken bij onderaanneming aan. We zetten in op vast dienstverband en leggen strenge sociale voorwaarden op bij uitbesteding.

Lees het volledige voorstel

 

⚕️De overheid moet zorggarantie bieden voor iedereen

Vandaag krijgen steeds meer mensen niet de zorg die ze nodig hebben. Wachtlijsten en patiëntstops werken we weg, voor mensen met lichamelijke én mentale klachten en voor mensen met een beperking. De overheid moet zorgzekerheid geven aan iedereen.

Lees het volledige voorstel

 

🏥Meer middelen voor de geestelijke gezondheidszorg, dat is investeren in de toekomst

We moeten meer middelen vrij maken om mensen met psychische problemen sneller te kunnen helpen. Daar moeten alle beleidsniveaus in investeren. Niet investeren kost onze samenleving uiteindelijk veel meer. We doen enkele doelgerichte voorstellen.

Lees het volledige voorstel

 

Voorstellen - Goed voor de planeet

🚴 Veilig op de fiets:  naar een echte fietscultuur

Fietsen is gezond en maakt gelukkig, als het veilig kan. We zorgen dat meer mensen de fiets kunnen nemen door radicaal te gaan voor veilige fietsinfrastructuur, te beginnen met schoolomgevingen, en door in sneltempo alle onveilige punten weg te werken.

Lees het volledige voorstel

 

🌳30% van Vlaanderen wordt natuur

Onze planeet heeft nood aan meer en aansluitende natuur. Ecosystemen werken pas echt wanneer ze 30% van het oppervlak uitmaken. Om dit resultaat te halen tegen 2035, wilen we tegen 2030 de laatste gebieden vastleggen die we gaan omvormen. Dit op basis van de bestaande natuurkernen en verbindingen.

Lees het volledige voorstel

 

⚡Iedereen mee in de energietransitie

Niet iedereen heeft de middelen of de mogelijkheid om zelf te investeren in een energiezuinige woning, een warmtepomp of zonnepanelen. We zorgen ervoor dat energiebesparende ingrepen en hernieuwbare energie toegankelijk zijn voor iedereen.

Lees het volledige voorstel

 

✨Minder materialen, meer waarde

We verspillen te veel materialen en grondstoffen. Ambitieus beleid en heldere doelen zijn nodig. Zo zetten we bijvoorbeeld in op statiegeld, strenge normen rond levensduur en herstelbaarheid en een verbod op wegwerp en op de vernietiging van onverkochte goederen.

Lees het volledige voorstel

 

📗Bedrijven rapporteren welke stoffen ze lozen en verzekeren zich

Wie vervuilt, moet de kosten dragen. Voor bedrijven die schadelijk kunnen zijn voor milieu en gezondheid willen we daarom een verplichte verzekering. Activiteiten met meer risico of met onbekende chemicaliën worden duurder om te verzekeren. Wie niet transparant rapporteert, krijgt een boete of moet stoppen.

Lees het volledige voorstel

 

🍲Ondersteuning voor lokale voedselproductie

We helpen onze boeren de stap zetten naar productie voor korte keten door in te zetten op voedselregio's. We zorgen dat lokale producten vlot hun weg vinden naar de klant en investeren in streekwinkels, digitale platformen, markten, magazijnen en verwerkingspunten op maat van de korte keten.

Lees het volledige voorstel

 

Voorstellen - Goed voor elkaar

🎒Een armoedebewuste school

Armoede werpt hoge drempels op voor leerlingen en ouders. Daarom wordt armoedebeleid een uitgebreid onderdeel van de lerarenopleiding en de stages. We brengen brugfiguren naar al onze scholen, voeren ook in het secundair onderwijs een maximumfactuur in en gaan voor warme maaltijden op school.

Lees het volledige voorstel

 

🏡Sociale huuraanbod verdubbelen en verduurzamen

Iedereen heeft recht op een thuis. Om dat recht te verzekeren, werken we de wachtlijsten voor sociale huurwoningen weg. Tegen 2035 maken we werk van 200.000 extra huurwoningen in Vlaanderen en 70.000 in Brussel. Om dat doel te bereiken, stellen we een reeks stappen voor.

Lees het volledige voorstel

 

🕪 Rechtvaardige procedures voor mensen op de vlucht met echt respect voor de mensenrechten

Het systeem voor de bescherming van mensen op de vlucht is een kluwen. Het gevolg: jarenlange onzekerheid en menselijk leed. Voor Groen staan de autonomie en waardigheid van deze mensen centraal. Daarom pleiten we voor één heldere en rechtvaardige beschermingsprocedure.

Lees het volledige voorstel