Lokale, duurzame landbouw en voeding

Groen wil een pact afsluiten rond duurzame landbouw. Dat doen we met boeren, de voedingsindustrie en de consumenten. Zo komen we tot een eerlijk verdienmodel dat goed is voor planeet, klimaat, natuur en dier en geven we landbouwers een toekomst.

Groen wil een pact afsluiten rond duurzame landbouw. Dat doen we met boeren, de voedingsindustrie en de consumenten. Zo komen we tot een eerlijk verdienmodel dat goed is voor planeet, klimaat, natuur en dier en geven we landbouwers een toekomst. Landbouwers die hun bedrijfsvoering willen omschakelen naar agro-ecologische landbouwmodellen ontzorgen we door grondige en onafhankelijke begeleiding op het erf aan te bieden. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt een transitiefonds dat landbouwers financieel ondersteunt bij de concrete omvorming van hun bedrijf. Zo maken we onze landbouwbedrijven toekomstbestending en versterken we de veerkracht en het welbevinden van de boeren.

We gaan voluit voor de eiwitshift: we zetten in op meer plantaardige voeding, minder vlees en de teelt van lokale en duurzame eiwitgewassen voor de veeteelt. Zo wordt onze landbouw minder afhankelijk van soja en palmolie uit het Zuiden en ondersteunen we een gezonder en duurzamer eetpatroon. We steunen de ontwikkeling van alternatieven voor vlees en willen enkel nog vlees zonder dierenleed.

Resoluut kiezen voor de korte keten

In Vlaanderen en Brussel wonen 7,5 miljoen mensen. We betrekken hen meer bij wat ze eten en waar dat voedsel vandaan komt. Steden en gemeenten kunnen daarbij een actieve rol spelen met lokale voedselstrategieën en voedselregio's. Op lokale schaal maken we werk van een voedselinfrastructuur op maat van de korte keten: streekwinkels, markten, magazijnen, verwerkingspunten en slachthuizen. Scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en lokale bedrijven worden actief benaderd door een voedselregisseur om hun aankoopstrategie lokaler, gezonder en duurzamer te maken.

Ook binnen de voedingsindustrie en de retail willen we inzetten op een duurzame transitie. Lekker, gezond en volledig veilig voedsel bevat geen resten van pesticiden of andere ongezonde stoffen. We gaan voor honderd procent circulair: voedselresten komen opnieuw in de voedselketen terecht.

Hagen en bomenrijen verdubbelen

Landbouwers zijn niet alleen belangrijke gebruikers van open ruimte, ze zijn ook cruciale partners in het beheer en de bescherming van het landschap. Op lange termijn verdubbelen we het aantal lopende meters aan hagen en bomenrijen in landbouwgebieden. Tegen 2030 planten we samen met landbouwers 6300 kilometer aan, goed voor tien meter per hectare landbouwgrond of één meter per Vlaming. We trekken de vergoeding voor het onderhoud en de aanplant van hagen en bomenrijen stevig op. Zo wordt landschapsonderhoud een volwaardig deel van het inkomen van landbouwers.