Congres Code Groen: veelgestelde vragen

Zit je na het lezen van deze pagina nog met vragen? Aarzel niet om ze te mailen naar [email protected]. We helpen je graag verder. Op basis van jouw vragen vullen we deze pagina ook verder aan.


1. Wat is een congres bij Groen?

Bij Groen vertrekken we vanuit het principe dat de meeste mensen deugen, en dat veel mensen iets te zeggen hebben over de werking van de politiek (en onze partij) dat de moeite waard is om naar te luisteren. We geloven dat de beste beslissingen worden genomen als er een veelheid aan meningen wordt gehoord. We beschouwen onszelf dan ook als een basisdemocratische partij, waar de basis het laatste woord heeft in belangrijke beslissingen. Onze leden bepalen de koers van de partij.

Het congres is de plek waar dit soort belangrijke beslissingen genomen worden. Het is het hoogste orgaan binnen de partij. Leden die al wat langer meedraaien binnen de partij herinneren zich zeker en vast enkele recentere congressen. Denk aan het voorzitterscongres in 2022 waar Jeremie en Nadia werden verkozen als co-voorzitters. Of het regeringsdeelname-congres in 2019 waarbij we hebben beslist om toe te treden tot de federale regering. 

In mei organiseren we opnieuw een congres. Dit keer gaan we het hebben over onze statuten (vrijdag 12 mei) en onze standpunten (zaterdag 13 mei). Iedereen is welkom, maar enkel leden die al minstens drie maanden lid zijn hebben stemrecht.

Het congres is het sluitstuk van een participatief traject dat is opgestart in november. Leer hieronder meer over dat traject. Tijdens het congres starten we dus niet van nul. Wat op zaterdag zal voorliggen zijn de 12 voorstellen en de amendementen daarop. Amendementen zijn voorstellen om de standpunten te verfijnen en versterken. Tijdens het congres gaan we met elkaar in gesprek over de 12 voorstellen en de voorgestelde amendementen. Ieder lid krijgt de kans om het congres toe te spreken en te overtuigen. Nadien wordt er gestemd. Eerst over de amendementen en nadien over de congrestekst als geheel. Stemmen gebeurt normaal gesproken met een gewone meerderheid (behalve bij statutenwijzigingen, waarvoor een tweederde meerderheid vereist is). Een gewone meerderheid betekent dat er meer ja dan nee wordt gestemd. 

Naast het debatteren en stemmen over de congresteksten is zo'n congres ook gewoon een leuk partij-evenement dat je niet wilt missen. Het bruist er van de energie en je gaat geïnspireerd terug naar huis. De lunchpauze en de receptie achteraf zijn ook de momenten bij uitstek om oude bekenden terug te zien en nieuwe mensen te leren kennen.


2. Wat moeten we verstaan onder het statutair luik van het congres op vrijdagavond 12 mei?

Statuten zijn de basisafspraken van onze partij die in grote lijnen bepalen hoe we ons organiseren. 

De nationale Politieke Raad van Groen besliste op 11 februari 2023 om een aantal artikels van de statuten voor herziening vatbaar te verklaren. De voorstellen tot wijzigingen (en de amendementen daarop) zullen voorliggen op het Congres op vrijdagavond 12 mei 2023.

Waarom voorzien we op Code Groen, dat in hoofdzaak een inhoudelijk congres is, eigenlijk een statutair luik? Ten eerste omdat we vaststellen dat op een aantal vlakken de partijstatuten niet meer stroken met de huidige realiteit. Zo verkozen onze leden vorig jaar co-voorzitters, terwijl de statuten spreken over een voorzitter en ondervoorzitter. Daarnaast werden de afgelopen jaren in de partijorganen verschillende mogelijke statutenwijzigingen voorgesteld, en formuleerde ook het Arbitragecollege van Groen enkele statutaire aanbevelingen.

We organiseren op dit moment geen volwaardig statutencongres omdat we onze blik volop willen richten op het inhoudelijke verhaal van de partij. Bovendien hebben we in 2019 nog maar een statutencongres georganiseerd, waarop een aantal zeer fundamentele debatten werden gevoerd. In de loop van 2025 voorzien we opnieuw een volwaardig statutencongres.


3. Wat is het doel van dit congrestraject? Wat ging er al vooraf?

Op zaterdag 13 mei landen we met een congrestekst die bestaat uit een visietekst en 12 vernieuwende voorstellen, die tonen dat Groen meer is dan groen. Want Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Deze congrestekst vormt mee de inhoudelijke leidraad voor het werk in de parlementen en op de ministeriële kabinetten.

Tijdens een intensieve Kick-off in november en december werden er ideeën en voorstellen verzameld bij experten en bij onze achterban. Er werden meer dan 500 ideeën verzameld via ons digitaal ideeënplatform. De ingestuurde ideeën werden tussen eind november en begin december besproken aan 24 ideeëntafels, zowel online als fysiek. Meer dan 150 deelnemers sloten aan bij één of meerdere tafels. Aan deze tafels werd door de deelnemers bepaald welke voorstellen op de shortlist kwamen.

Deze shortlist van 40 voorstellen werd eind januari voorgelegd aan de leden. Zij bepaalden welke 12 voorstellen doorgingen naar het congres. Er werd massaal gestemd. Meer dan 1.000 leden brachten hun stem uit, waardoor we geland zijn op deze lijst van voorstellen.

In februari en maart konden de leden amendementen indienen. Dat zijn verbeterpunten die de congrestekst verfijnen en versterken. (Meer info daarover vind je hier). Er werden in totaal meer dan 300 amendementen ingediend! De leden zullen kunnen stemmen over deze amendementen op zaterdag 13 mei.

Onze voorzitters leggen je het hele proces graag uit in dit korte filmpje:


4. Waarom is het belangrijk dat ik mee doe?

We geloven dat de beste beslissingen worden genomen als er een veelheid aan meningen wordt gehoord. De koers van de partij willen we dus niet bepalen vanuit een ivoren toren, maar samen met jou. Als lid van Groen kan je echt impact hebben en mee bepalen waar Groen voor staat. 

We leggen ons niet neer bij de gelatenheid van de traditionele politiek, het is tijd om recht te staan. Dit tijdsgewricht biedt ons een unieke kans: de uitdagingen zijn enorm, maar we kennen de weg uit de crisis. De recepten van het verleden hebben bewezen dat ze niet werken. Daarom moeten we nu aan de slag. Dus sta mee recht en bouw samen met ons aan een gezonde planeet waarop iedereen zich goed kan voelen.


5. Ik kom! Hoe schrijf ik me ik?

Je kan je inschrijven voor het inhoudelijke luik van Code Groen (op zaterdag 13 mei) op deze pagina, en voor het statutaire luik (op vrijdag 12 mei) op deze pagina. Hier vind je ook alle praktische informatie rond locatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid...

Heb je specifieke vragen rond toegankelijkheid? Mail ze zeker naar [email protected]