Handleiding indienen amendementen

Op deze pagina:

 1. Welke teksten kan je amenderen?
 2. Wat is een amendement?
 3. Wie mag amendementen indienen?
 4. Hoe dien je een amendement in?
 5. Wat gebeurt er nadat je een amendement hebt ingediend?

1. Welke teksten kan je amenderen?

Op het congres bespreken we twee documenten:

 • Voorstellen tot wijziging statuten (vrijdagavond 12 mei) - Alle voorstellen kunnen geamendeerd worden. (➡ Klik hier)
 • Twaalf inspirerende groene voorstellen (zaterdag 13 mei) 
  • De tekst van de twaalf voorstellen (➡ Klik hier) kan geamendeerd worden.
  • De inleidende visietekst (➡ Klik hier), die goedgekeurd werd door de Politieke Raad, kan niet geamendeerd worden. Suggesties voor aanpassingen aan deze tekst kunnen wel per mail doorgestuurd worden naar [email protected].

2. Wat is een amendement?
 • Een amendement is een concreet voorstel tot wijziging van deze teksten. Een voorstel tot wijziging kan gaan over:
  •    schrappen van tekst
  •    toevoegen van tekst
  •    vervangen van tekst (waarbij een tekstdeel wordt geschrapt en vervangen door een ander tekstdeel).
 • Een amendement moet passen binnen de scope (inhoudelijk thema of statutair kader) van het voorstel. Toelichting bij de inhoudelijke thema’s vind je in de themanota’s (die je kan lezen bij ieder voorstel)
 • Vermijd amendementen die enkel betrekking hebben op punten en komma’s of op tekstdetails die geen inhoudelijke impact hebben.

3. Wie mag amendementen indienen?
 • Amendementen kunnen ingediend worden door de politieke regio’s, de lokale groepen, de (interne) netwerken, Jong Groen en Groen Plus en door minstens vijf leden samen.
 • Je kan amendementen indienen tot en met zondag 19 maart.

4. Hoe dien je een amendement in?

Via Wiki
Actieve vrijwilligers met toegang tot ons digitaal platform kunnen via deze weg amendementen indienen. 👉 Klik hier

Vervolgens kom je terecht op de overzichtspagina waar je kan doorklikken naar de verschillende thema's waarvoor je amendementen kan indienen. Er verschijnt dan een sjabloon om het amendement in te geven.

Via mail
Indien je geen toegang hebt tot Wiki, mag je het amendement ook per mail doorsturen naar: [email protected].
Daarvoor kan je het dit document te downloaden en door te mailen.


5. Wat gebeurt er nadat je een amendement hebt ingediend?
 • Na het afsluiten van de termijn voor het indienen van amendementen (19 maart) gaan de auteurs van de voorstellen (Studiedienst en bestuurssecretaris) aan de slag om de amendementen in samenspraak met de indieners zoveel mogelijk uit te puren (gelijkaardige amendementen bundelen, tekstcorrecties doorvoeren,...) zodat het congres zich kan richten op duidelijke inhoudelijke keuzes. Alle aanpassingen gebeuren enkel mits akkoord van de indiener(s).
 • Bij twijfelgevallen beslist de congreswerkgroep of een amendement past binnen de scope van de voorstellen.
 • Op de nationale amendementenavond op woensdagavond 12 april nodigen we alle indieners uit om verder te overleggen en tot een finale amendementenbundel te komen.
 • De indieners van de amendementen bepalen wie het amendement zal verdedigen op het congres.
 • Het Congres Code Groen van 12 en 13 mei stemt over de aanvaarding van de amendementen.

Vragen? Lees eerst onze veelgestelde-vragen-pagina. Niet gevonden wat je zocht? Mail naar [email protected].