Vlaams Parlement vraagt dringende hulp voor hongersnood in Hoorn van Afrika

13 Juli 2022

Vlaams Parlement vraagt dringende hulp voor hongersnood in Hoorn van Afrika

"De internationale gemeenschap kan de hongersnood in Kenia, Ethiopië en Somalië stoppen door 4,4 miljard dollar te voorzien. Daarom vragen we aan de Vlaamse Regering om deze humanitaire crisis hoog op de Europese agenda te plaatsen."

In de Hoorn van Afrika heerst een historische hongersnood. Op initiatief van Groen-parlementslid Staf Aerts dringen verschillende Vlaamse partijen (Groen, N-VA, CD&V, Vooruit en Open VLD) er bij de Vlaamse regering en Europese Commissie op aan om de crisis hoger op de politieke agenda te zetten. 'Extreme droogte als gevolg van de klimaatverandering, een sprinkhanenplaag, corona, ... de crisissen volgen elkaar in snel tempo op in de Hoorn van Afrika. Het leven van honderdduizenden mensen is direct bedreigd. We roepen de Vlaamse regering en de Europese Commissie op om snel werk te maken van noodhulp én hulp op lange termijn, want de situatie is uiterst kritiek', klinkt het bij Aerts.

In ­Somaliland, de rest van Somalië en grote delen van Kenia en Ethiopië heeft het al twee jaar nauwelijks geregend. Door een combinatie met verschillende andere crisissen is de situatie intussen alarmerend. Het aantal ziekenhuisopnames van ondervoede kinderen in de regio verviervoudigde recent.

Het is niet de eerste keer dat Somalië met een voedselcrisis of droogte kamp, maar zo erg als vandaag is de situatie nog nooit geweest. Bij de grote hongersnood van 2011 was de boodschap van de internationale gemeenschap dat de bevolking in Somalië nooit meer honger zou lijden. Over de grenzen van oppositie en meerderheid heen dringt het Vlaams Parlement nu aan op hulp voor de regio en wil ze de internationale gemeenschap herinneren aan de belofte van 2011.

"In de Hoorn van Afrika halen honderdduizenden kinderen de zomer niet," zegt Maarten De Veuster (N-VA). Somalië en Somaliland worden momenteel geconfronteerd met de grootste uitbraak van mazelen ter wereld en mazelen zijn de belangrijkste doodsoorzaak zijn onder kinderen. De kindersterfte ligt er al 15 procent hoger dan vorig jaar. De situatie dreigt enkel te verslechteren. Daarom dringen we bij de Europese Commissie aan op steun op lange termijn maar ook dringend noodhulp. We kunnen niet aan de kant blijven staan.'

Orry Van de Wauwer (cd&v) brengt de grote hongersnood van 2011 in herinnering: "Toen beloofde de internationale gemeenschap dat de bevolking in Somalië nooit meer honger zou lijden. Die belofte is nooit waargemaakt. Toch kan de internationale gemeenschap de hongersnood in Kenia, Ethiopië en Somalië stoppen door 4,4 miljard dollar te voorzien. Daarom vragen we aan de Vlaamse Regering om deze humanitaire crisis hoog op de Europese agenda te plaatsen."

Ondertussen zijn 350.000 Somalische kinderen zijn ernstig ondervoed. "Zonder behandeling zullen ze de zomer niet door komen," beklemtoond Annick Lambrecht (Vooruit). "Het land raakt daardoor steeds verder ontwricht. Hongersnood is vermijdbaar als iedereen zijn steentje bijdraagt. De Vlaamse overheid moet de crisis aankaarten op diplomatiek vlak bij de Europese Unie en bekijken hoe we inspanningen kunnen leveren binnen een Europees initiatief." We mogen ook niet enkel aan symptoombestrijding doen, benadrukt ook Emmily Talpe (Open VLD): "Via uitwisselingsprogramma's met Vlaamse onderzoeksinstellingen kunnen we de lokale landbouw in Somalië verduurzamen door ecologisch te innoveren. We moeten ook zorgen voor een solide basis op sociaal en economisch vlak. Als solidaire Vlaamse regio kunnen we niet wegkijken van de wereldwijde voedselcrisis die zich uitrolt."

Het is goed dat deze resolutie aandringt om werk te maken van een structurele oplossing voor de schrijnende situatie ter plaatse, die ook focust op ontwikkelingshulp die de zelfredzaamheid verhoogt. Een concreet voorbeeld: we hebben in Vlaanderen een enorm performante landbouwsector. Laten we via uitwisselingsprojecten met onze onderzoeksinstellingen, met kennis- en proefcentra kijken hoe we kunnen bijdragen aan de economische, ecologische en sociale verduurzaming van de lokale landbouw in de Hoorn van Afrika.