Internationale dag van de chocolade

07 Juli 2022

Internationale dag van de chocolade

De centrale doelstelling van Beyond Chocolate is het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van cacaoproducenten en hun families.

door: Barbara Creemers

Wist je dat het vandaag de internationale dag van de chocolade is?

Vandaag ontmoette ik twee cacaoboeren van de coöpertatie Yeyasso uit Ivoorkust om te praten over Beyond Chocolate. Dat is een partnerschap voor de verduurzaming van de Belgische chocoladesector, gefinancierd met zowel overheidsgeld (via ontwikkelingssamenwerking) als private fondsen. 

De centrale doelstelling van Beyond Chocolate is het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van cacaoproducenten en hun families. Het partnerschap wil ertoe bijdragen dat cacaoproducenten in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dat hun kinderen naar school gaan, dat de natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruikt worden en dat ontbossing gestopt wordt.

Meer dan 50 organisaties hebben ondertussen het Beyond Chocolate-partnerschap vrijwillig ondertekend. Zo engageren ze zich ertoe op een betekenisvolle manier bij te dragen aan de doelstellingen van het initiatief. De vooruitgang van partners wordt elk jaar gemonitord en openlijk gecommuniceerd in een jaarrapport, toewerkend naar de doelstellingen opdat:

  • uiterlijk 2025 alle Beyond Chocolate-partners aan de geldende afspraken binnen het Cocoa & Forest-Initiative voldoen,
  • uiterlijk tegen 2030 alle verdere ontbossing als gevolg van cacaoproductie voor de Belgische chocoladesector stopt, 
  • uiterlijk tegen 2030 alle cacaoproducenten die leveren aan de Belgische markt minimaal een leefbaar inkomen te garanderen,
  • uiterlijk 2025 alle chocolade geproduceerd en / of verkocht in België aan een certificeringsstandaard of duurzaamheidsprogramma voldoet.

De coöperatie Yeyasso uit Ivoorkust werkt met 150 boeren gedurende vijf jaar samen met Beyond Chocolate om biologische cacao van hoge kwaliteit te produceren. Ze kregen hiervoor een training voor zowel de omschakeling naar bio, maar ook voor financieel management, marketing en communicatie. Yeyasso koos ervoor om specifiek vrouwen naar een aantal trainingen te sturen. Dat zorgt er niet alleen voor dat zij ‘empowered’ worden, maar ook dat hun kinderen naar school gaan (de ideale strijd tegen kinderarbeid).

En daar zie je meteen resultaat van. Twee vrouwen zitten intussen in de Raad van Bestuur van de coöperatie en ik kreeg een mooie presentatie over hun projecten, ambities, uitdagingen en toekomstperspectieven. 

Beyond Chocolate kent zeker nog uitdagingen en verbeterpunten. Maar het zet wel een hogere norm op vlak van mensen- en milieurechten. Pionierswerk daarvoor kan ik alleen maar toejuichen, zeker in het kader van de wet op de zorgplicht waar we aan werken.

Geniet jij vandaag van een stukje duurzaam en (h)eerlijk geproduceerde chocolade?

Ontdek ons standpunt over voeding en landbouw