Investeren in de Belgische bevolking brengt op de lange termijn meer op, zegt Jasper Tack.

Jasper is 22, student, heeft een onderneming en heeft sinds zijn 15de verschillende maatschappelijke engagementen opgenomen bij verschillende organisaties.

Jasper is geboren en getogen op de "boerenbuiten". Groen is voor hem de enige partij die een concrete langetermijnvisie heeft, en dat die waarden moeten ook naar buitengebieden vertaald worden.

Als student die op jonge leeftijd corona meemaakte, beseft hij maar al te goed hoe belangrijk mentaal welzijn is voor onze samenleving. Je kan in ons land voor €4 naar de dokter, de psycholoog moet even toegankelijk zijn.

Een positief en humaan migratiebeleid is van cruciaal belang voor een inclusieve samenleving. Jasper pleit voor een beleid dat gebaseerd is op mededogen, rechtvaardigheid en respect voor de menselijke waardigheid. Dit omvat het bieden van kansen aan nieuwkomers om te integreren in onze samenleving, terwijl we tegelijkertijd streven naar het oplossen van de onderliggende oorzaken van migratie, zoals conflicten en ongelijkheid.

Participatie begint bij een goede integratie. Mensen in hokjes stoppen helpt niemand verder, maar praten met elkaar doet dat wel.

De zorgsector verdient onze volledige steun en erkenning. Dit betekent het waarborgen van eerlijke lonen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, evenals het investeren in opleidingen om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor toekomstige generaties. Bovendien is Jasper voorstander van het legaliseren van cannabis, net zoals onze buurlanden zoals Duitsland, Nederland en Luxemburg. Dit zal niet alleen zorgen voor een verantwoorde regulering van cannabisgebruik, maar ook voor het genereren van inkomsten die kunnen worden geïnvesteerd in de gezondheidszorg en preventie.

De Belgische staatsstructuur moet versimpelen. Ons land heeft geen 6 regeringen nodig. Besparen op onze regeringen lijkt Jasper een logische keuze.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?