Jef wilt elke actie en elk voorstel dat het evenwicht tussen klimaat en een duurzame samenleving kan realiseren ondersteunen. Opdat we onze jongeren een toekomst kunnen bieden. Omdat hoop verdiend moet worden, blijft het volgens Jef een zaak om hier keihard voor te gaan. Vele Belgische bedrijven horen tot de koplopers in onderzoek en productie in de transitie naar een duurzame economie. Deze bedrijven alle kansen geven om op te schalen en jobs te scheppen is de uitdaging van de toekomst. Ook in de argo-ecologische land- en tuinbouw wordt deze transitie mogelijk gemaakt dankzij de laatste onderzoeksresultaten en proeven. Even noodzakelijk is om onze boeren kansen te geven om te schakelen naar een verdienmodel. Zodat ze niet langer vastzitten in het hen opgedrongen en verstikkende industriële land- en tuinbouwmodel. 

Wie wil er nu niet een leefbare wereld en drie keer per dag gezond eten op zijn bord? Dat is de reden van Jef om aan politiek beleid te doen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?