Joyce Yusuff groeide op in Molenbeek en woont nu in Jette, waar ze ook OCMW-raadslid is. Ze is van Belgisch-Nigeriaanse origine en ze wordt vaak beschreven als veelzijdig en gepassioneerd. Ze houdt van haar stad, zowel in goede als in slechte tijden.

Cultuur en betrokkenheid

Joyce kon als muziekproducer genieten van tijdelijke werkateliers in Brussel. Veel anderen hebben minder geluk, terwijl er tegelijk veel ruimtes niet gebruikt worden. Om dat op te lossen, is er volgens Joyce nood aan meer wisselwerking tussen de buurt en organisaties die zulke ruimtes beschikbaar hebben. Die betrokkenheid zorgt voor erkenning, appreciatie en verbondenheid.

“Duurzaamheid op gelijk welk vlak is essentieel voor de hele maatschappij.”

Eerlijke kansen

Verder geeft Joyce al jaren les aan volwassen nieuwkomers. Het is voor haar heel duidelijk dat het integratieproces meer afgestemd moeten worden op de diversiteit van haar groep cursisten. Duurzame inclusie begint bij eerlijke ontwikkelingskansen.

Welzijn

Joyce stelt vast dat de dagelijkse druk tot meer en meer stress en uitval leidt en dat de oorzaak zelden wordt aangepakt. Ons welzijn, zowel mentaal als fysiek, is bepalend voor onze toekomst.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Video
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Video
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Video