Groen: defederaliseren justitie is geen goed idee

03 Februari 2023

Groen: defederaliseren justitie is geen goed idee

Een splitsing is hét recept voor nog meer vertragingen, meer personeel en een hogere kostprijs.

Groen is niet akkoord met het idee om Justitie in België te splitsen, zoals Vlaams minister Zuhal Demir gisteren opperde in de pers. De minister baseerde zich voor dat standpunt op een studie die zij aanvroeg bij professor Stefan Sottiaux. 

‘Het rapport wijst terecht op de problemen waar justitie mee kampt' zegt Groen-parlementslid en justitie-expert Stefaan Van Hecke. 'We mogen inderdaad een betere dienstverlening en snellere procedures verwachten. Justitie is decennia lang ondergefinancierd. Gebouwen en gevangenissen zijn verouderd, en er is een grote achterstand in de digitalisering.' 

Maar een splitsing lost die problemen volgens het Groen-parlementslid helemaal niet op. 'Intengedeel’ vindt hij. ‘Drie justitiesystemen in één klein land betekent drie verschillende strafwetboeken, drie strafprocedures, drie burgerlijk wetboeken… Dit is hét recept voor nog meer vertragingen, meer personeel en een hogere kostprijs. Een splitsing van justitie wordt een kluwen; een administratief, juridisch monster voor drie gebieden met een bevolking van 6 miljoen, 4 miljoen en 1 miljoen inwoners voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel' zegt Van Hecke.

Het parlementslid wijst op de negatieve gevolgen van zo'n splitsing voor het gevangenisbeleid. ‘Het klopt dat onze gevangenissen kampen met overbevolking en jarenlange onderinvesteringen’ zegt Van Hecke ‘maar een defederalisering van dat beleid betekent toch niet dat de overbevolking zal verdwijnen. Er zouden wellicht juist meer dure gevangenissen nodig zijn. Indien men in Vlaanderen zwaardere straffen wil opleggen -dat suggereert Demir toch-, moeten meer gevangenen langer ‘zitten’, en is er meer plek nodig is.’ 

Ook gewone Belgen riskeren met de negatieve gevolgen van zo'n defederalisering te maken te krijgen. ‘Indien we verschillende regels gaan hanteren voor erfenissen, huwelijken, echtscheidingen, aansprakelijkheid, enzovoort, dan wordt je rechten kennen en je rechten halen binnen België alleen maar complexer voor gewone burgers’ stelt van Hecke. ‘Voor onze ondernemingen, die constant over de gewestelijke grenzen heen opereren, is een gesplitste justitie met verschillende systemen voor handels- en ondernemingsrecht een nachtmerrie.’ 

‘Het is logisch dat men in één land altijd werkt richting gemeenschappelijke wetgeving, omdat het maatschappelijk en economisch leven zo vlotter verloopt. Waarom dus eerst door het kostelijke en omslachtige proces van een splitsing gaan, om vervolgens alsnog naar dezelfde regels toe te werken?’ vraagt Van Hecke zich af. ‘De splitsingsdrang van nationalisten is geen reden om onszelf een institutionele nachtmerrie in te manoeuvreren.’

Een betere werking van het federaal justitiesysteem is ook voor het parlementslid een prioriteit. 'Gelukkig heeft de federale regering fors geïnvesteerd. Het budget is opgetrokken van ongeveer 2 miljard naar 2,5 miljard per jaar. Er moet krachtdadig en doordacht geïnvesteerd worden in mensen, gebouwen en digitalisering. Maar wat de Vlaamse regering zelf doet, doet ze zeker niet altijd beter. Kijk maar naar zorg, onderwijs en kinderopvang.'

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Stefaan