Als West-Vlaamse kwam ik in oktober 1987 in Brussel terecht om te werken. Het was liefde op het eerste zicht, en die liefde is er nog steeds.
Is Brussel perfect, neen, maar wie of wat is dat wel?
Kan Brussel beter?
Heel zeker, en daar draag ik graag mijn steentje bij.
Als schepen van onder andere gelijke kansen, onderwijs en cultuur, klimaat en transitie; werk ik samen met verenigingen, scholen, wijkcomités om te streven naar een aangename kwaliteitsvolle leefomgeving. Concreet gaat het over gezonde lucht, meer groen in de stad (bouwgrond van de gemeente werd boomgaard en bloemenlabyrint), fruit en meer vegetarische maaltijden op school, workshops voor scholen rond diversiteit en samenleven, meer plaats voor ontmoeting en rust.

"Brussel voor en met iedere Brusselaar"

In Sint-Agatha-Berchem bracht ik alvast meer cultuur in de openbare ruimte: zo vind je onder meer beschilderde elektriciteitskasten, in februari een parcours van 25 weesgedichten en Podium Parvis tijdens de zomermaanden.
Als ergotherapeute en moeder van een dochter met een handicap, is gelijke kansen voor mij o zo belangrijk!
Het nijpend plaatsgebrek aan gepaste opvang in het Brussels gewest baart me zorgen, en daar wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Video
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Video
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Video