Kilometerheffing in Brussel: 'Niet slecht dat we er weinig over horen'

17 Juni 2022

Kilometerheffing in Brussel: 'Niet slecht dat we er weinig over horen'

Brussel heeft een model op tafel gelegd en dat heeft alle juridische toetsen doorstaan. De andere gewesten waren heel kwaad en dan krijg je politiek debat met voor en tegen. Er is in stilte gewerkt en wat eerst een volledige neen was, is nu al een misschien.

De Brusselse ministers van Mobiliteit en Leefmilieu Elke Van den Brandt (Groen) en van Leefmilieu, Klimaattransitie en Energie Alain Maron (Ecolo) hebben maandagavond een debat bijgewoond over de toekomst van de luchtkwaliteit in Brussel. Daar werd het thema van de kilometerheffing nogmaals aangesneden. Het is er momenteel stil rond, al is dat volgens minister Van den Brandt geen slecht nieuws.

Het debat vond plaats naar aanleiding van CurieuzenAir, het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit in Brussel. Het toonde nog grote verschillen aan op vlak van luchtkwaliteit, met grote pieken van vervuiling in het centrum van de hoofdstad en in de buurt van grote verkeersassen.

Tim Cassiers van burgerbeweging BRAL stak meteen van wal met de vraag hoe het zit met de kilometerheffing, want dat zou het meeste effect hebben op het verminderen van de hoeveelheid wagens in de stad.

"We hebben er in de laatste weken weinig over gehoord, maar dat is niet het slechtste nieuws", opende Van den Brandt. "Brussel heeft een model op tafel gelegd en dat heeft alle juridische toetsen doorstaan. De andere gewesten waren heel kwaad en dan krijg je politiek debat met voor en tegen. Er is in stilte gewerkt en wat eerst een volledige neen was, is nu al een misschien. Op 2 juni volgt een volgend overlegcomité met de gewesten", vertelde ze. Daar worden alle eindrapporten op tafel gelegd en komt er een einde aan de federale overlegfase.

DIESELBAN IN 2030

Beide Brusselse ministers benadrukten nogmaals dat ze de kilometerheffing er nog deze legislatuur willen laten komen. Intussen is de lage emissiezone (LEZ) in Brussel het belangrijkste wapen in de strijd tegen luchtvervuiling, stelde minister Maron. Die voorziet een dieselban in 2030 en een volledige elektrificatie van het wagenpark in 2035.

"We gaan al snel met de LEZ. Velen vinden het niet snel genoeg, maar velen zeggen ook dat we helemaal gek zijn, want het zijn tienduizenden wagens die verdwijnen, ook van Brusselaars", aldus Maron.

Op vlak van de normen voor luchtkwaliteit, geeft hij nog mee dat Brussel vragende partij is voor strengere normen op Europees vlak. De EU-grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) bedraagt nu 40 microgram per kubieke meter, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er eentje aanraadt van maximum 10 microgram per kubieke meter. "We pleiten er ook voor dat Europese Unie die van de WHO aanneemt. Het kan een extra hefboom zijn om alles te versnellen", besloot Maron.

Lees ons standpunt over mobiliteit