Kim Buyst

Federaal Parlementslid

Kim maakte in 2019 de overstap van het onderwijs naar de Kamer. Ze focust er op mobiliteit, energie en klimaat, thema's die heel erg de toekomst van jongeren – met wie ze 20 jaar werkte – bepalen. 

Meer groene oplossingen

Ons land staat voor grote uitdagingen, en Kim pakt ze met beide handen vast. Ze wil ons land met groene oplossingen klaarstomen voor een duurzame toekomst. Zo pleit ze voor een sterker treinaanbod, met comfortabele en stipte treinen zodat meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer.

Kim wil actief werken aan de energieswitch om te zorgen dat iedereen mee kan, dat energie opnieuw betaalbaar wordt en we onze energietoekomst veilig kunnen stellen. Ze is voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering en kiest daarbij voluit voor samenwerking over partijgrenzen en regio's heen.

Ook in de Kempen

Kim is gemeenteraadslid in Ravels en werkt daar in een tweekoppige fractie en met een heel team vrijwilligers aan aangenaam leven. Behoud van open ruimte, een verkeersveilige gemeente voor actieve weggebruikers en het versterken van een warme gemeenschap zijn voor Kim de belangrijke uitdagingen. 

'We moeten van de meest duurzame keuze, de meest logische keuze maken'