Kinderopvang: minder dan 1 op 3 aanvragers krijgt hogere subsidiëring

12 Juli 2023

Kinderopvang: minder dan 1 op 3 aanvragers krijgt hogere subsidiëring

'Voor Oosterweel en culinaire centra is er wel geld, maar voor de kinderopvang en gezinnen blijkbaar niet.'

Vorig jaar besliste de regering-Jambon om het aantal kinderen per begeleider in de kinderopvang niet te verlagen, ondanks noodkreten uit de sector. In de plaats daarvan werd er beslist dat de kinderopvanginitiatieven met de laagste subsidiëring meer subsidie zouden krijgen. Die belofte draaide schamel uit: van de 9000 plaatsen waarvoor een aanvraag werd ingediend, zouden slechts 3000 de beloofde financiële versterking krijgen. Nu blijkt dat zelfs maar 2.427 plekken zijn goedgekeurd. De kinderopvang in Brussel, Gent en Antwerpen moet nog langer wachten op nieuws. De beslissing van wie de subsidie krijgt, heeft verregaande gevolgen, waarschuwt Groen-parlementslid Celia Groothedde. 'Dat de Vlaamse regering de beloofde extra middelen niet voor elke aangevraagde plaats vrijmaakt, betekent op het terrein dat uitbaters binnenkort personeel zullen moeten ontslaan, organisatoren volledig moeten stoppen of zich laten overnemen door grote, vaak commerciële ketens, dat er plaatsen wegvallen en dat de prijzen stijgen voor ouders. Alweer gaan er ook mensen met jarenlange kennis van de kinderopvang wegvallen. Dit betekent opnieuw een zware slag voor de sector met verregaande gevolgen voor de samenleving.'

Groothedde benadrukt dat het aantal kinderen per begeleider naar beneden had moeten gaan om echt iets te betekenen voor de sector. In plaats van de werkomstandigheden te verbeteren, koos de Vlaamse regering voor een extra subsidiëring. 'Maar zelfs die keuze voor gelijkere subsidiëring kwam alweer neer op ‘een beetje extra’. De minister beloofde op tafel te kloppen voor extra budget, maar dat kwam niet. Tot nu toe krijgt nog geen één op drie opvangplekken gelijkere subsidie, en bij de begrotingsaanpassing kwam er geen cent geen extra geld bij.’

Deze week hakt de Vlaamse regering voor de meeste plekken de knoop definitief door over wie wel en wie geen extra middelen krijgt. Alleen in Brussel, Gent en Antwerpen laat de Vlaamse regering mensen nog langer in spanning zitten. Groothedde waarschuwt voor de impact van deze beslissing. 'Alle aanvragers zitten nu in grote spanning. Voor veel kinderopvanginitiatieven, vooral kleinere en socialere initiatieven, hangen hun toekomstplannen af van deze beslissing. Stoppen, zich laten overnemen, hun prijzen opdrijven, mensen ontslaan, nog meer kinderen per begeleider: dat zijn de opties waar twee derde van hen, die geen gelijkere subsidie krijgt, voor staan. Allemaal op het conto van de Vlaamse regering', aldus Groothedde.

Prioriteiten
Dat de Vlaamse regering niet investeert in kwaliteit voor de kinderopvang is al langer gekend: anders zou de norm van 9 kinderen per begeleider al lang afgeschaft zijn. Maar natuurlijk heeft die kwaliteit ook invloed op de hoeveelheid plekken. Niet alleen blijft de beloofde extra subsidiëring erg beperkt, ook ging sinds 2019 het netto aantal plaatsen in de kinderopvang jaarlijks achteruit, stilaan ook in grote crèches. Een heel deel van de plekken die verdwijnen zijn gevolg van sluitingen doordat uitbaters niet meer onder de zware normen willen, kunnen of durven werken. ‘Mensen in de kinderopvang stemmen met hun voeten en gaan weg. De gevolgen zijn voor jonge gezinnen: ouders moeten langer wachten op een plek die steeds onstabieler is, zijn steeds vaker duurder af met allerlei extra kosten in een commerciële kinderopvang.’

Dat de kinderopvang geen extra middelen krijgt, is niet omdat er geen middelen zijn, maar is het gevolg van politieke keuzes, onderstreept Groothedde. 'Miljarden aan Oosterweel, miljoenen naar een prestigeproject als een nieuw culinair centrum, maar voor de gezinnen en kindbegeleiders is er geen extra geld. Het is duidelijk waar de prioriteiten van deze regering liggen.'

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang