Kinderopvang: 6.267 vacatures tonen ontsporende crisis

23 Maart 2022

Kinderopvang: 6.267 vacatures tonen ontsporende crisis

'Tegen de crisis in de sector is een structurele hervorming nodig. De Vlaamse regering neemt nu wat noodmaatregelen - die soms de zaak nog verergeren- maar laat de crisis verder volledig ontsporen.' (Celia Groothedde)

Cijfers die Vlaams parlementslid voor Brussel Celia Groothedde opvroeg bij de Vlaamse regering, tonen dat het personeelstekort in de kinderopvang in het voorbije jaar alleen met wel 54 procent steeg. ‘Tegen de crisis in de sector is een structurele hervorming nodig. De Vlaamse regering neemt nu wat noodmaatregelen - die soms de zaak nog verergeren- maar laat de crisis verder volledig ontsporen. De cijfers tonen ook dat de aanpak niet lukt - en 6000 vacatures is een nieuw triest en schrijnend dieptepunt,’ aldus Celia Groothedde, die erop wijst dat het probleem in de sector veel dieper gaat dan de schandalen die recent aan het licht kwamen.

Nog nooit was er zo’n gebrek aan mensen in de kinderopvang. Vorig jaar al toonde Groothedde aan dat de vacatures in de kinderopvang in brand stonden: met 4068 plaatsen open in 2020 kende de kinderopvang, onvermoed, het grootste gebrek aan mensen van heel zorg en welzijn. Dit jaar vroeg Groothedde opnieuw cijfers op: in 2021 steeg het cijfer met ruim 54 procent, tot een dramatisch record van 6267 open vacatures. ‘De cijfers duwen de Vlaamse regering met de neus op de feiten hoe structureel ze de problemen in kinderopvang lieten aanzwellen. Al sinds het nieuwe decreet kinderopvang klaagt de kinderopvang de zware werkdruk op de vloer aan, lopen de werkvloer én de opleiding steeds harder leeg en klagen mensen in de kinderopvang dat de kinderopvang geprofessionaliseerd en ondersteund moet worden. Dit is onhoudbaar,’ beklemtoont Groothedde.

Het aangroeiende personeelstekort ligt in lijn met de ondermaatse investeringen in de sector, stelt Groothedde vast. Na 2013, toen de norm in de sector verzwaard werd naar 8 à 9 kinderen per begeleider, nam het aantal openstaande vacatures pijlsnel toe. Terwijl er in 2013 nog 1756 vacatures openstonden, is dat cijfer intussen verdriedubbeld. ‘De verklaring is niet ver te zoeken,' zegt Groothedde. 'Vlaanderen, als één van de rijkste regio’s in Europa, investeert veel minder in kinderopvang dan onze buurlanden en ligt zelfs onder het wereldgemiddelde. En toch leunen we als samenleving uitzonderlijk hard op kinderopvang: drie op de vier gezinnen met kinderen doen beroep op een kinderdagverblijf,’ aldus Groothedde.

‘Deze crisis maakt heel duidelijk: goedkope kinderopvang bestaat niet. Als je te weinig investeert, betalen ouders, kindjes of de begeleiders de prijs. In dit model van de Vlaamse regering, wellicht alle drie,’ concludeert Groothedde scherp.

Om de sector te redden, zijn er structurele investeringen en een grondige hervorming van de sector nodig. Groothedde dringt vanuit de oppositie daarop al sinds de start van deze legislatuur aan. Groothedde: ‘Al meer dan twee jaar schuift minister Beke die vraag weg en sneeuwbalt de crisis steeds harder.”

Kantelpunt
Intussen zwijgt de sector zelf niet meer. Vrijdag 1 april organiseert de sector een grootschalige protestactie in het Gaucheretpark in Brussel, met een aanklacht aan minister Beke. Die laatste ligt momenteel zwaar onder vuur na het overlijden van een kindje in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje, waarna een reeks schandalen aan het licht kwamen die problemen blootlegden in de aanpak van minister Beke en Kind en Gezin, zijn bevoegde administratie.

Naast de onderzoekscommissie komen er op vraag van Groothedde ook hoorzittingen in het parlement over de crisis in de kinderopvang. ‘De Vlaamse regering slaagt momenteel niet in het uitvoeren van haar kerntaken: het organiseren en garanderen van veilige, pedagogisch toereikende en sociale opvang. Het is nu kiezen of delen voor de Vlaamse regering. Ofwel investeert ze nu serieus in kinderopvang. Ofwel zal haar erfenis zijn dat ze de sterke Vlaamse kinderopvang kapot liet gaan.'

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang