Klaas is geboren in Jette op 13 september 1985 en groeide op in Tollembeek, een dorp in het Pajottenland. Hij is een familieman die met zijn jong gezin woont in Geraardsbergen. In zijn vrije tijd is Klaas fervent supporter van de Rode duivels, lid van een whiskyclub en speelt hij zaalvoetbal.

Klaas studeerde Bestuurskunde en Politieke Wetenschappen in Gent. Met enorm veel zin koos hij voor een loopbaan als federaal ambtenaar om zo de samenleving mee vorm te geven. Als zoon van een onderwijzeres en een ambtenaar stapte hij daarmee in de voetsporen van zijn ouders.

Met een rugzak vol professionele ervaringen, werd Klaas vanaf het begin van de Vivaldi-regering in 2020 adviseur Begroting en Ambtenarenzaken op het kabinet van Petra De Sutter. Daar ziet hij elke dag hoe Groen binnen de Federale regering de motor is van betere lonen, betere pensioenen, een klimaat- en energiebeleid dat kijkt naar de toekomst en een sterke overheid. Groen is daarbij dé partij van de inhoud en daar gaat Klaas ook voor. Hard werken, de uitdagingen recht in de ogen kijken om ze dan aan te pakken, is daarbij de boodschap. De beste weg naar groener beleid, is Groen in het beleid.


Klaas wil dan ook politiek hierin zijn steen bijdragen. Daarom engageert hij zich en is hij nu kandidaat voor het Federaal Parlement. 

Groen is dé partij van de inhoud en daar gaat Klaas ook voor. Hard werken is daarbij de boodschap.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?