Kris zal in juni de Antwerpse lijst voor de Kamer steunen en in oktober de lokale lijst Groen-Gangmaker trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in Boechout. Kris is op dit moment schepen voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Klimaat in Boechout. Ze spreekt heldere taal over de ambities van Groen voor de komende legislatuur. 

Als schepen realiseerde Kris het natuurproject aan de Molenbeekbron, was ze de drijvende kracht achter het voedseldoelpunt, het deeldepot en de fietsbib, en zette ze haar schouwers onder het klimaatactieplan. Het vuur in Kris brandt fel om de volgende legislatuur een minstens even ambitieus project te realiseren. 

Ook als lid van het College van Burgemeester en Schepenen weegt ze mee op elk beleidsthema. Minder zichtbaar dan het planten van 8000 bomen, plant ze er zaadjes in de hoofden van collega's. En dat is van even groot belang. Ze doet dit door steeds in dialoog te treden en collega's warm te maken voor de ideeën waar ze heilig in gelooft, maar haar collega's nog niet. Ze kiest niet voor de harde confrontatie, maar voor het luisteren naar elkaar. Kris weet dat je van elkaar veel kan leren, en zo stenen kunt verleggen. Ze blijft altijd aan de elastiek trekken in de richting van een meer sociaal, ecologisch, klimaatbestendig beleid. Trekken aan de elastiek... zonder dat hij breekt... zo komt ze tot duurzame veranderingen in geest en daden.

Door constant in dialoog te treden en aan de elastiek te trekken, zonder dat hij breekt komen we tot duurzaam beleid.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?