In het hart van deze dame wakkert een vuur aan bij elke vorm van onrecht. Deze gedrevenheid neemt Mariem mee in haar volwassen leven door haar te engageren voor diverse doeleinden, op grote en kleine schaal. Aan de zijlijn blijven staan, nam ze niet meer als genoegen. Haar hoop op verandering vertaalde zij bijgevolg in acties voor verandering; als studentenvertegenwoordiger, als tutor, als activist, als vrijwilliger.

Ten einde van haar studie Internationale Betrekkingen & Diplomatie, is Mariem vastberaden om de weg te wijzen naar een meer inclusieve en duurzame samenleving. Daarvoor wil zij beroep doen op uw passie, om samen met haar een toekomst te bouwen waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Waarin rechtvaardigheid en gelijkheid niet slechts idealen zijn, maar realiteiten. Waarin de stem van het volk gehoord wordt en Mariem uw megafoon kan zijn. 

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de samenleving voor toekomstige generaties. Op een parcours vol uitdagingen, mogen we niet wankelen. Daarom zal Mariem streven en strijden voor een visie waarin het welzijn van elke mens en onze planeet primeert. Samen met u, want samen bereiken we meer. Samen met Groen.

Groen denken. Groen doen. Groen leven.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?