Mathias is eerste opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement in Brussel. Hij focust op de thema’s migratie, integratie en gelijke kansen.

Voor de rechten van élke mens

Mathias vecht al jaren voor de rechten van vluchtelingen, migranten en mensen met een migratieachtergrond. Eerst als advocaat, en nu in de politiek. Want hun rechten staan vandaag meer dan ooit onder druk van extreemrechts.

Daarom voert hij vol overtuiging de strijd voor Brussel als baken van groene hoop in ons land. Een Brussel dat diversiteit omarmt en resoluut kiest voor inclusie en gelijke rechten. Een Brussel dat zijn stem verheft in Vlaanderen ter verdediging van de mensenrechten en de democratie.

Laat samen met Mathias je stem horen vóór mensenrechten en tegen haat. Want enkel met Groen bieden we een échte tegenstem. Enkel met Groen kiezen we voor een samenleving waarin élke mens telt.

"Voor een samenleving waarin élke mens telt."

Ook in Schaarbeek

Mathias is ook kandidaat bij de lokale verkiezingen in Schaarbeek. Hij zet zich in voor meer verkeersveiligheid, gezonde lucht en voor een gemeente die zorg draagt voor de meest kwetsbaren. Want enkel met Groen gaan we verder op de ingeslagen weg richting een leefbaar en menselijk Schaarbeek.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?