Met schijnresolutie schuift Federale regering erkenning Palestijnse Staat op lange baan

19 December 2014

Met schijnresolutie schuift Federale regering erkenning Palestijnse Staat op lange baan

'De erkenning van de Palestijnse Staat moet onvoorwaardelijk zijn. We mogen niet langer tijd verliezen, de impasse in het Midden-Oosten duurt nu al lang genoeg.'

Het parlement kreeg de langverwachte resolutie van de regeringspartijen over de erkenning van de Palestijnse Staat. De ontgoocheling bij Groen is groot, want de erkenning wordt aan tal van voorwaarden afhankelijk gemaakt. Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen: “De federale regering koppelt onhaalbare voorwaarden aan de erkenning van Palestina. De resolutie is er één voor de schone schijn en ontbreekt elke ambitie en wil om Palestina echt te erkennen. Meer en meer landen beraden zich daarover maar België schuift dit op lange baan.”

Uit de tekst blijkt dat de regering helemaal niet wil overgaan tot de erkenning, maar wil wachten op “het moment dat het meest opportuun geacht wordt”. De regering stelt zich bovendien nog de vraag of de erkenning een “positieve impact” zal hebben op het vredesproces en maakt de erkenning afhankelijk van “de evolutie van het overleg tussen de Lidstaten van de Europese Unie”. Tot slot vraagt de regering dat Palestijnse regering “het gezag” heeft over Gaza en de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, terwijl nota bene Israël een groot deel van het Palestijns grondgebied controleert en illegaal koloniseert”.

”De erkenning van de Palestijnse Staat moet onvoorwaardelijk zijn”, vindt Wouter De Vriendt. “We mogen niet langer tijd verliezen, de impasse in het Midden-Oosten duurt nu al lang genoeg. In tal van landen groeit de onvrede over de Israëlische schendingen van het internationaal recht. Vooral de illegale nederzettingen in Palestijns gebied hinderen het vredesproces en maken een leefbare Palestijnse staat de facto onmogelijk. Met heel wat frustratie langs Palestijnse zijde tot gevolg. De regering doet het tegenovergestelde en koppelt zo veel voorwaarden aan een eventuele erkenning van Palestina, dat die in de feiten op de lange baan geschoven wordt.

Dit staat in schril contrast met de snelle erkenning door België van de nieuwe staat Kosovo in 2008. België stelde daar geen enkele voorwaarde aan, hoewel de politieke en juridische context op z’n minst gezegd heel delicaat en genuanceerd waren.” Groen en Ecolo vroegen op 27 november in de plenaire Kamer de hoogdringendheid voor haar resolutie die de effectieve en onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse Staat vraagt. Groen hoopt dat er tijdens de bespreking in het parlement een meerderheid zal ontstaan voor een snelle en feitelijke erkenning.