België moet de Palestijnse Staat zonder uitstel erkennen

20 November 2014

België moet de Palestijnse Staat zonder uitstel erkennen

De vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten zitten in een impasse. Door de Palestijnse Staat nu te erkennen, helpen we de tweestatenoplossing levend houden.

De Groen-Ecolo fractie vroeg vanmiddag in de plenaire vergadering van de Kamer dat haar resolutie om de Palestijnse Staat onvoorwaardelijk te erkennen bij hoogdringendheid behandeld zou worden. De meerderheidspartijen hebben dat verzoek geweigerd.

De groene kamerleden Wouter De Vriendt en Benoit Hellings legden vorige week vrijdag tijdens de hearing van Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders (MR) die vraag al in een aanbeveling neer. Zonder het voorstel inhoudelijk te bespreken, hebben CD&V, N-VA en Open Vld die aanbeveling toen weggestemd. Om de regering te dwingen het debat hierover toch aan te gaan, dienen de Groenen nu een resolutie in.

Wouter De Vriendt, kamerlid voor Groen: “De vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten zitten in een impasse. Door de Palestijnse Staat nu te erkennen, helpen we de tweestatenoplossing levend houden. De erkenning creëert een level playing field tussen de onderhandelende partijen. Samen met Zweden willen we het voortouw nemen van een groep van 135 landen die de Palestijnse staat reeds hebben erkend.”

Door de Palestijnse Gebieden steeds verder te koloniseren, hypothekeert Israël de politieke, territoriale en economische leefbaarheid van de Palestijnse Staat. Het einde van de kolonisatie neemt ook het voorwendsel weg voor het onaanvaardbare geweld waar de Israëlische burgers slachtoffer van zijn.

Wouter De Vriendt: “Door de Palestijnse staat te erkennen, kiest België resoluut de kant van het internationaal recht en tonen we het Palestijnse volk dat een geweldloze aanpak loont. Het is een niet mis te verstane boodschap aan de Israëlische regering dat België haar illegale bezettingspolitiek niet langer aanvaardt, en dat Israël met de Palestijnen als gelijke partner aan de tafel tot een onderhandelde oplossing moet komen.

“De erkenning daarentegen afhankelijk maken van het beklinken van een vredesakkoord, komt er immers op neer dat België de Israëlische regering een veto geeft over de erkenning van de Palestijnse Staat. En dat terwijl de Palestijnen de Israëlische Staat al sinds 1993 erkennen” benadrukt Wouter De Vriendt.

Lees hieronder de resolutie.