Momentum voor fiscale hervorming

06 Juli 2023

Momentum voor fiscale hervorming

Reeds 20 jaar probeert men de lasten op arbeid te verlagen, maar men is daarin nog nooit geslaagd. We hebben er nooit  zo dichtbij gestaan als vandaag, dus we mogen het momentum niet voorbij laten gaan.

Tijdens de plenaire vergadering van 6 juli 2023 heeft Dieter Van Besien de premier van België gevraagd naar de vorderingen van de fiscale hervorming. Via deze link kan u op facebook een stuk van zijn tussenkomst bekijken, en hieronder kan u zijn volledige tussenkomst en het antwoord van de minister terugvinden.

Mijn vraag

Mijnheer de eerste minister, ons land werd de voorbije tijd geprezen voor de inspanningen die Vivaldi gedaan heeft om de koopkracht van de mensen te beschermen. Wij hebben veel gedaan tijdens de coronacrisis en tijdens de energiecrisis, maar de belangrijkste maatregel voor het behoud van de koopkracht is de automatische indexering. Die heeft ervoor gezorgd dat onze economie beter op peil blijft dan in de buurlanden. Het buitenland heeft dat mechanisme zien werken bij ons en het zal hen tot inspiratie dienen.

De ambitie van Groen ligt echter hoger. Wij willen niet gewoon de koopkracht behouden, wij willen de koopkracht van de gewone burger verhogen. Al onze burgers moeten mee kunnen delen in de stijgende welvaart. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de koopkracht verhoogt voor de gewone werkende mens? Door wie werkt, minder te belasten. Mensen die werken moeten een flinke belastingverlaging krijgen en netto op het einde van de maand meer overhouden. Meer netto is meer koopkracht. Door werken lonender te maken, zeker voor de lagere lonen, wordt werken tegelijk ook aantrekkelijker. Meer mensen zullen aan de slag gaan, waardoor de welvaart blijft groeien en ons sociaal model betaalbaar blijft.

Mijnheer de premier, u weet dat ik nog steeds heel sterk geloof in deze fiscale hervorming. Ik zie nog altijd een vol glas staan, of toch een driekwart vol glas. Maar ik ben niet alleen, de christendemocraten hebben dag en nacht gewerkt aan dit dossier. De socialistische familie staat regelmatig op deze bühne om haar voluntarisme te tonen. Dan hebt u nog uw groene vrienden - de groenen - die als geen ander deze kar trekken.

Ik zeg persoonlijk aan al mijn vrienden: wacht maar af, het komt er. Wacht tot 21 juli, het zal er zijn. Dat is wat ik zeg aan mijn vrienden. Mijnheer de premier, wat zegt u hierover aan uw vrienden?

Het antwoord van de premier

Inderdaad, mijnheer Van Besien, dankzij het systeem van indexatie is de koopkracht in ons land beter beschermd dan in welk ander land ook in Europa. Dat zijn de prioriteiten van de regering. Dat we daarop inzetten, hoeven wij niet meer te bewijzen, getuige ons beleid de voorbije tweeënhalf jaar.

Er zijn vragen gesteld over de timing. Ik ben daar steeds zeer duidelijk over geweest. De regering zal op het gebied van fiscale hervorming verder gaan dan wat in het regeerakkoord staat. De heer Van Peteghem is daarvan overtuigd; ik ben daarvan overtuigd; iedereen in de regering is daarvan overtuigd. Het regeerakkoord had het over de voorbereiding van een fiscale hervorming. Het is zeer duidelijk: voor 21 juli willen wij met een akkoord komen, waarbij die eerste stap een effect heeft op het nettoloon van onze burgers in 2024. 

Uit uw applaus leid ik af dat u dat graag ziet komen. Ik begrijp dat. Geef ons de komende twee weken de kans om te tonen dat wij er opnieuw in slagen tot akkoorden te komen.

Wat de inhoud betreft, de heer Van Peteghem is daar steeds zeer duidelijk over geweest en ik ben daar ook steeds zeer duidelijk over geweest. De bedoeling van de hervorming is dat de mensen die werken, daar netto meer aan overhouden. De bedoeling is dat onze bedrijven competitief kunnen blijven en dat zij jobs kunnen blijven creëren. De bedoeling is dat de  activiteitsgraad omhoog gaat.

En dus moet het een akkoord zijn dat breed genoeg is, dat spreekt over de fiscaliteit, dat spreekt over de competitiviteit en dat een antwoord biedt op wat nodig is voor onze  arbeidsmarkt, zodat de activiteitsgraad toeneemt. 

U vraagt ook of de zeven regeringspartijen erin kunnen slagen om hierover tot een akkoord te komen. Laat ik daarover zeer duidelijk zijn: wij hebben al heel veel akkoorden gesloten en ik ben ervan overtuigd dat een akkoord dat ervoor zorgt dat de mensen die werken, daar meer van overhouden, een akkoord is waarin de socialisten, de groene partijen en de christendemocraten met de minister die het dossier trekt, zich absoluut kunnen vinden. Als u kijkt naar de geschiedenis van ons land, ziet u bovendien dat er nooit een hervorming tot verlaging van de belastingen was, waardoor de werkende mensen meer overhouden, zonder de liberalen aan boord.

Mijn repliek

Mijnheer de premier, ik ben blij dat u mijn optimisme deelt. Reeds 20 jaar probeert men de lasten op arbeid te verlagen, maar men is daarin nog nooit geslaagd. We hebben er nooit  zo dichtbij gestaan als vandaag, dus we mogen het momentum niet voorbij laten gaan. We zijn het aan de mensen verplicht om dit voor hen te doen. De burgers van dit land rekenen op ons.

Vandaag staan we hier in dit vragenuurtje over dit onderwerp omsingeld door oppositiepartijen. Het enige wat zij echter proberen te doen, is u van uw pad te laten afwijken en u van slag te brengen. Mijnheer de premier, het is echter niet met hen, maar met ons dat u resultaten zult boeken.

Mijnheer de premier, verder reken ik erop dat ik binnen enkele weken geen gezichtsverlies lijd bij mijn vrienden en dat we dus met een resultaat kunnen komen.

Ontdek ons standpunt over belastingen