Naaktfouilles beter gereguleerd dankzij wetsvoorstel Groen

26 September 2023

Naaktfouilles beter gereguleerd dankzij wetsvoorstel Groen

"Op vraag van de politie zelf geven we nu duidelijkheid wanneer een naaktfouille wel kan, hoe dit dan moet worden uitgevoerd én zorgen we voor een betere democratische controle voor naaktfouilles." - Eva Platteau

Binnenkort kunnen de politiediensten niet zomaar meer naaktfouilles uitvoeren, tenzij ze die goed motiveren. De commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde daarvoor een wetsvoorstel van o.a. Groen-parlementsleden Stefaan Van Hecke en Eva Platteau goed. Eva Platteau: "Naaktfouilles zijn een erg ingrijpende maatregel en toch is er in de wet vandaag geen onderscheid tussen een naaktfouille en een gewone fouillering. Met deze wet zorgt Groen ervoor dat er een onderscheid tussen beide gemaakt wordt in de wet en dat naaktfouilles voortaan alleen plaatsvinden wanneer dat noodzakelijk en proportioneel is, conform het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens."

Systematische naaktfouilles tijdens festivals

Naaktfouilleren is een ingrijpende vorm van fouilleren. Een naaktfouille is een fouille waarbij de burger door de politie verplicht wordt zich uit te kleden. Eva Platteau: "Dat is heel ingrijpend voor wie dat moet ondergaan. Daarom is het belangrijk dat dit niet zomaar standaard gebeurt, maar dat er goede redenen zijn en dat de politie die ook moet motiveren. Ook collectieve naaktfouilles kunnen niet langer. Bijvoorbeeld wanneer mensen tijdens een betoging bestuurlijk worden aangehouden of bij grootschalige controles zoals op een festival, zal de politie niet zomaar zonder concrete reden bij iedereen een naaktfouille mogen doen."

Concreet zal voortaan in de wet staan dat naaktfouilles enkel kunnen plaatsvinden wanneer ze proportioneel en noodzakelijk zijn en wordt er een registratie- en motivatieplicht ingevoerd. Eva Platteau: "Vandaag hoeft de politie bijvoorbeeld geen gegevens bij te houden over het aantal naaktfouilles, waarom ze worden toegepast en welke resultaten ze hebben opgebracht. Met deze verandering geven we duidelijkheid aan de politie wanneer een naaktfouille wel kan, hoe dit dan moet worden uitgevoerd en zorgen we voor een betere democratische controle voor naaktfouilles."

Waarschuwingen comité P

Het comité P, het controle-orgaan van de politiediensten, vraagt al sinds 1998, herhaaldelijk, om de wet aan te passen om het gebruik van naaktfouilles beter te kunnen controleren en het vrijblijvend en systematisch gebruik ervan tegen te gaan. . "En zij zijn niet de enigen. Ook internationale instellingen als het Comité voor de preventie van Foltering stelde vast dat naaktfouilles haast systematisch werden toegepast in ons land voor opsluiting in de cel," zegt Eva Platteau. "Naaktfouilles op zo'n systematische wijze uitvoeren is in schending van het Europees verdrag van de Rechten van de Mens. Deze wet verduidelijkt dat dit niet meer kan en komt zo tegemoet aan de aanbevelingen van de verschillende instellingen. 

Bekijk hier het wetsvoorstel van Stefaan Van Hecke en Eva Platteau: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1944/55K1944001.pdf