Doorzetten met de fast forwardknop voor natuur

20 Juni 2023

Doorzetten met de fast forwardknop voor natuur

De roepers die de pauzeknop wilden induwen zijn gefaald in hun opzet om ons natuurbeleid verder uit te hollen.

Groen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout reageert op de bespreking van de natuurherstelwet in de Europese Raad: "Na 30 jaar op de rem te duwen, wordt vandaag het gaspedaal gevonden. De roepers die de pauzeknop wilden induwen zijn gefaald in hun opzet om ons natuurbeleid verder uit te hollen. De Europese natuurherstelwet is voorlopig gered, ondanks de Trumpiaanse politiek van liberalen en christendemocraten. En dat is een uitstekende zaak voor onze natuur, onze gezondheid en ons klimaat. Want dat is waar het hier uiteindelijk over gaat: de gezondheid van alle Vlamingen en de generaties die na ons komen," aldus Jeremie Vaneeckhout.

Volgens de Groene covoorzitter ligt er een heel evenwichtige natuurherstelwet neer, die rekening houdt met de regionale verschillen in Europa maar die vooral natuur op de eerste plaats zet. "Vandaag stonden klimaattreuzelaars geïsoleerd. Het is hallucinant dat cd&v, Open Vld en de Vlaamse regering zich in dit clubje hebben gezet, waardoor België geen standpunt kon innemen. Niet alleen de natuurbewegingen en meer dan 3.000 wetenschappers stonden de voorbije dagen op de barricades, ook meer dan 50 bedrijven zoals Nestlé, Coca Cola, H&M of IKEA deden dat. Velen van hen zagen wat de traditionele partijen in Vlaanderen niet konden zien: de pauzeknop indrukken is economisch onverantwoord."

Tegen 2030 moet 20% van de Europese natuur hersteld worden, we geven bijen en meer vlinders meer ruimte. En ook in steden moet meer groen komen: meer bossen, meer stadsparken. De Vlaming houdt van onze Vlaamse natuur, onze bossen en onze rivieren en verwacht dat de politiek daar zorg voor draagt, dat doen we met deze wet. Mensen liggen wakker van veranderende weersomstandigheden zoals langdurige droogte. Boeren voelen dat de seizoenen niet meer zijn zoals ze waren, jongeren maken zich zorgen om hun toekomst.

"Het is tijd dat na 30 jaar eindelijk op de fast forwardknop wordt gedrukt, onze natuur, onze gezondheid en onze economie hebben dat nodig," besluit Jeremie Vaneeckhout.

Strijd mee voor een sterke natuurherstelwet. Teken onze petitie.