Geboren in Bornem. Mijn grootmoeder had een dorpscafé “Café Taxi” waar ik als kind veel vreugde en ook verdriet de revue heb zien passeren. Ik besef nu dat ik daar mijn sociale vaardigheden heb ontwikkeld. Voor mij was en is ieder individu uniek en gelijkwaardig.

Mijn jeugd speelde zich af in de bossen en aan de oevers van De Vliet en de Rupel. Als leidster van de Chiro van Wintam leerde ik op een spelende wijze om in een team te functioneren, en leiding te geven.

Ik heb mijn ganse loopbaan bij Bpost gewerkt in diverse functies. De laatste jaren was ik manager bij facility-cleaning. Ik heb daar vooral gewerkt met diverse nationaliteiten, heb kennis gemaakt met hun cultuur en hun gewoontes en problemen. Dit heeft mij als persoon heel erg verrijkt.

Ik ben sinds 2000 lid van Groen toen nog AGALEV en ben toen bij mijn eerste lokale verkiezing verkozen als gemeenteraadslid in Niel.

Daarna ben ik terug naar mijn geboortestreek Bornem gaan wonen en ben daar bij de lokale verkiezingen in 2013 verkozen als gemeenteraadslid. In 2018 ben ik schepen geworden van o.a. leefmilieu, energie, waterbeleid, buurten, dierenwelzijn, mondiaal beleid.

Ik ben een grote dierenvriend. Dieren geven eerlijke vriendschap. Ik zal altijd blijven strijden tegen dierenleed.

Ik kan uren luisteren naar de verhalen van oudere mensen. Daar zit zoveel waarheid en wijsheid in hun verhaal.

Vertrouwen en solidariteit zijn de sleutelwoorden om te slagen.

Samen kunnen wij het verschil maken voor een gezonde leefomgeving waar iedereen gelijke kansen krijgt vanaf de start.

Verbinden en luisteren naar de mensen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?