Sara Matthieu (Groen) strijdbaar na nieuwe meerderheid voor natuurherstelwet

29 November 2023

Sara Matthieu (Groen) strijdbaar na nieuwe meerderheid voor natuurherstelwet

"Het is een goede stap vooruit voor mens én milieu, maar het is na dit traject duidelijk dat alleen groenen de ernst van de natuurcrisis inzien. Hier zijn echt veel kansen gemist door natuursaboteurs. Dit op de kap van natuur, gezondheid, landbouw en economie. De Europese natuur verdwijnt zienderogen en verdraagt geen pauzeknop zoals conservatieven en de agro-lobby beweren."

De milieucommissie in het Europees Parlement stemde vandaag opnieuw over de veelbesproken natuurherstelwet. Ditmaal passeerde de wet met een ruime meerderheid. Europees Parlementslid Sara Matthieu reageert tevreden, maar is ook kritisch: "Het is een goede stap vooruit voor mens én milieu, maar het is na dit traject duidelijk dat alleen groenen de ernst van de natuurcrisis inzien. Hier zijn echt veel kansen gemist door natuursaboteurs. Dit op de kap van natuur, gezondheid, landbouw en economie. De Europese natuur verdwijnt zienderogen en verdraagt geen pauzeknop zoals conservatieven en de agro-lobby beweren."

Conservatieve tegenkanting

De goedkeuring van de Europese natuurherstelwet is een werk van lange adem. Conservatieve fracties hebben er alles aan gedaan om het Europees natuurherstel te vertragen en af te zwakken. Drie weken geleden bereikten de Europese lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement eindelijk een deal over de natuurherstelwet. Die werd nadien goedgekeurd door de lidstaten in de Raad, waarbij België zich net als bij eerdere versies van de tekst heeft onthouden door de treuzelende houding van Vlaams minister van Leefmilieu Demir. "Nu we ook in België steeds vaker de zware gevolgen zien van deze natuurcrisis zoals met de recente overstromingen in Wallonië en West-Vlaanderen, is zo'n onverschillige houding niets anders dan schuldig verzuim."

Vandaag keurde ook de milieucommissie in het Europees parlement de natuurherstelwet goed. Maar ook in die commissie was er opnieuw grote tegenstand van de conservatieven en de agro-lobby. Matthieu: "Nu de Raad en de milieucommissie zich andermaal voor de natuurherstelwet hebben uitgesproken moeten we echt doorzetten met het herstellen van onze natuur en biodiversiteit. Helaas maken de natuursaboteurs zich weer pijnlijk kenbaar, ik roep hen op het geweer van schouder te veranderen."

Belangrijke stap

Toch is de tekst die vandaag is gestemd een stap vooruit voor onze natuur én gezondheid, zegt Matthieu: “Dankzij druk van de groenen zal in 20% van het land- en zeegebied de natuur hersteld worden en wordt ook de bescherming van onze veengebieden en bestuivers, zoals bijen, terug toegevoegd aan de natuurherstelplannen van de lidstaten. De conservatieve fracties hechten hier duidelijk geen waarde aan, maar zeker in een volgebouwd gebied als Vlaanderen moeten we extra waakzaam zijn over de weinige natuur die ons nog rest. Boeren hebben alle belang bij een gezonde grond en meer bestuivers die voor onze voedselvoorziening zorgen. Europese burgers hebben recht op een gezonde leefomgeving en mooie natuur. Deze natuurherstelwet is een noodzakelijke eerste stap richting meer bossen, meer biodiversiteit en een betere gezondheid voor ons allemaal."

Het vervolg

Nu de milieucommissie zich andermaal achter de natuurherstelwet heeft geschaard, volgt in januari of februari de finale stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. “Ik zal blijven strijden voor deze en toekomstige natuurherstelwetgeving waarmee we opnieuw zuurstof bieden aan biodiversiteit, het klimaat, de bevolking, de landbouw en onze economie”, besluit Sara Matthieu.