Mieke Schauvliege (Groen): "Onze natuur en onze gezondheid grootste slachtoffer van dit juridisch wankel stikstofdecreet."

22 Januari 2024

Mieke Schauvliege (Groen):

"In plaats van onze natuur en gezondheid te beschermen, doet de Vlaamse regering niets aan de dramatische stikstofschade aan onze leefomgeving." - Mieke Schauvliege, fractieleider in het Vlaams Parlement.

Het langverwachte advies van de Raad van State over stikstof is binnen. De Raad van State zet opnieuw vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van enkele fundamenten van het Vlaamse stikstofdecreet, ondanks aanpassingen van de meerderheid. Bovendien zitten er in het decreet volgens de Raad van State ook heel wat versoepelingen ten koste van de natuur. Mieke Schauvliege (Groen): "Onze natuur en onze gezondheid zijn het grootste slachtoffer van dit juridisch wankel stikstofdecreet." 

De Raad van State behoudt ten eerste alle oorspronkelijke opmerkingen en zegt daarbij dat het ambitieniveau tegenover het oorspronkelijke voorstel is bijgesteld naar beneden. Schauvliege: "Het is en blijft juridisch broddelwerk. Daarnaast staat het bijgestuurde decreet ook vol versoepelingen ten voordele van meer stikstof en ten nadele van de natuur. Er wordt nog meer vergund op de poef. Ze veronderstellen dat de maatregelen een bepaald effect met zich meebrengt zonder dat dat al gerealiseerd is. De Raad van State wijst deze werkwijze expliciet af.

De partij is bijzonder kritisch over de poging opnieuw om opnieuw het inspraakrecht van milieuorganisaties en burgers in te perken. Schauvliege: "De Raad van State schiet dit terecht aan flarden."  

De partij kan zich ook niet vinden in het principe van extern te salderen. Schauvliege: "Een bedrijf kan zichzelf wel verplaatsen naar een gebied  zonder natuur, maar dat vermindert de totale stikstofuitstoot natuurlijk niet. De kansen voor natuurontwikkeling en -herstel worden zo ook gehypothekeerd in die gebieden."

Net zoals de Raad van State stelt de partij zich vragen bij veel mechanismes, zoals de stikstofdatabank voor starters. Schauvliege: "Starters krijgen een soepeler regeling en mogen meer stikstof uitstoten. Maar het stikstofbad is al vol. De Raad is hier terecht heel kritisch over. En in plaats van de uitkoopregeling voor varkens uit te breiden naar rundveehouders, zal de Vlaamse regering de emissierechten opkopen als het misloopt. Dat is geen beleid."

De partij is vernietigend over die versoepelingen ten koste van de natuur. Schauvliege “Dit zijn vergaande versoepelingen met dramatische gevolgen voor de natuur in Vlaanderen. In plaats van onze natuur en gezondheid te beschermen, doen zij niets aan de dramatische stikstofschade aan onze leefomgeving.

Ook het juridische brokkenparcours moet het ontgelden. Schauvliege: "Dit is het resultaat van jarenlang ruziemaken. Dit lamentabel beleid leidt ook tot meer onzekerheid voor landbouwers en ondernemers. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD maakt er zelfs geen geheim van dat ze niet van plan is om nog bij te sturen. Het is schandalig wat men ervan gebakken heeft.”

Hoe wil Groen het stikstofprobleem aanpakken?