Met zijn expertise als raadslid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in zijn thuisgemeente Edegem en een achtergrond in sociale huisvesting in Willebroek en Mechelen, zet Peter zich al langer in om de stem van mensen in een kwetsbare positie te laten horen. 

Peter zijn ambitie is om op bovenlokaal niveau een nog grotere impact te kunnen hebben als vertegenwoordiger van Groen. 

Hij ijvert voor een duurzame toekomst met behoud van open ruimte, voor een eerlijk energiebeleid en voor eerlijke kansen voor iedereen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?