Reactie Groen op winterplan

16 September 2023

Reactie Groen op winterplan

We zullen druk blijven uitoefenen binnen en buiten de regering om de opvangcrisis beter te beheren.

Groen reageert voorzichtig tevreden dat Alexander De Croo de communicatie van Staatssecretaris De Moor van de afgelopen dagen bijstuurde. De partij benadrukt ook dat we intussen haast 2000 extra plaatsen tegen begin 2024 kunnen bijtellen. 

‘Het werd deze week pijnlijk duidelijk dat staatssecretaris De Moor in haar communicatie uitstraalde dat de grondwet en de rechtstaat er weinig toe doen. Voor Groen is dat onaanvaardbaar en binnen de regering doen we er alles aan om het beleid van de Moor in lijn te krijgen met internationale verdragen en nu ook met de uitspraak van de Raad van State', beklemtoont Nadia Naji die daarmee verwijst naar de onderhandelingen die Groen vicepremier Petra De Sutter voert in de kern.

Groen reageert dan ook voorzichtig positief op de verklaringen van de premier na de kern waarin die duidelijk maakte dat de regering het arrest van de Raad van State niet zomaar naast zich neerlegt en dat de regering - inclusief staatssecretaris De Moor - er alles aan zal doen om de wet te respecteren. Groen brengt begrip op voor de moeilijke omstandigheden waarin De Moor werkt, maar voor de partij was het de afgelopen dagen onaanvaardbaar dat staatssecretaris De Moor verwarring creëerde omtrent het arrest van de Raad van State. 

2000 plaatsen door Groen 

Naji wijst erop dat er door ‘de groene druk in het hart van de regering opvangplaatsen voor asielzoekers zijn bijgekomen. In totaal 1932 plaatsen voor asielzoekers, verspreid over België. Dat staat in schril contrast met de toon van de staatssecretaris de laatste weken. Dat neemt niet weg dat er nog een gat is tussen de extra plaatsen en het aantal bedden dat nodig is.’ 

Op tafel blijven kloppen 

Daarom stelt Jeremie Van Eeckhout: ‘We zullen druk blijven uitoefenen binnen en buiten de regering om de opvangcrisis beter te beheren. Er zijn nog mogelijkheden om plaatsen bij te creëren. Als covoorzitter ben ik ervan overtuigd dat we op de tafel moeten blijven kloppen. Als we dat niet doen, blijft het muisstil en komen er geen plaatsen bij. Daar betalen asielzoekers dan een prijs voor en dat zal niet gebeuren.’

Volg onze strijd voor gelijke kansen