Denk je dat de toekomst toegankelijker en leeftijdsvriendelijker kan? Rina ook.

Toegankelijkheid is de sleutel tot het bevorderen van gelijke kansen en participatie voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Met een vergrijzende bevolking is het belangrijk om beleid te ontwikkelen dat gericht is op het ondersteunen en bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de participatie van ouderen. 

Als schepen in Mechelen werkt Rina aan een stad waar mensen van alle leeftijden en achtergronden volledig kunnen deelnemen. Ze doet dit in nauwe samenwerking met adviesraden waarin ouderen en personen met een beperking worden vertegenwoordigd. Samen met hen werkt ze aan concrete acties die de levenskwaliteit van senioren verbeteren en de toegankelijkheid van openbare ruimtes, diensten en voorzieningen vergroten. Samen bouwen ze aan een dementievriendelijk beleid, brachten ze publiek toegankelijke wc’s in kaart en zorgden ze ervoor dat mensen op tijd hun woning kunnen laten aanpassen, zodat ze er langer en veiliger in kunnen blijven wonen.

Door te investeren in toegankelijkheid en leeftijdsvriendelijk beleid, creëren we een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om volledig deel te nemen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?