Sara Matthieu volgt Petra De Sutter op als Europees Parlementslid voor Groen

01 Oktober 2020

Sara Matthieu volgt Petra De Sutter op als Europees Parlementslid voor Groen

Sara Matthieu is al jarenlang gepassioneerd door Europa. Haar engagement voor de Unie is een constante in haar politieke carrière.

Sara Matthieu, momenteel fractieleider in de Gentse gemeenteraad, wordt Europees Parlementslid voor Groen. Ze volgt Petra De Sutter op die vandaag de eed aflegde als federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. 'Het is een hele eer om in de voetsporen te treden van voorgangers als Petra De Sutter en Bart Staes. Ik kijk ernaar uit hun werk verder te zetten, zeker wat de concrete uitwerking van de Europese Green Deal in de milieucommissie betreft,' aldus Matthieu. Naast de commissie Milieu, zal Matthieu ook zetelen in de commissie Werk, Sociale Zaken en Inclusie. 

Matthieu is al jarenlang gepassioneerd door Europa. Haar engagement voor de Unie is een constante in haar politieke carrière. Van jongs af is Matthieu actief bij de Europese Groenen, onder meer als bestuurslid van de Europese groene partij. Samen met Bart Staes richtte ze ook het Europanetwerk op binnen Groen. Matthieu ziet een duidelijke rol weggelegd voor Europa in de toekomst en is verheugd daar actief aan mee te werken. Matthieu: 'Oplossingen voor de klimaatcrisis en de vluchtelingencrisis of de uitbouw van de sociale pijler: het zijn allemaal uitdagingen die bij uitstek op Europees niveau aan te pakken zijn en waar ik mee mijn schouders onder wil zetten.' 

Het federaal regeerakkoord is groen en solidair en de regering heeft de ambitie sterk samen te werken met de Unie. Europa loopt als een rode draad door het volledige akkoord. Met het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad in 2024 in het verschiet ziet Matthieu een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe regering. 'Het is het uitgelezen moment voor deze nieuwe federale regering om zich voluit te engageren voor het Europese project. Het groene en solidaire regeerakkoord dat deze week werd voorgesteld en waarin Europa een belangrijke rol speelt, boezemt mij alvast vertrouwen in. Ik kijk ernaar uit om intensief samen te werken met onze federale ministers om ook het Europese beleid mee de goede kant op te sturen,' besluit Matthieu.