Sarah Ben Tayeb, een gedreven maatschappelijk assistente met een Marokkaanse achtergrond, heeft zich gepositioneerd als een voorvechter voor verandering. Met een bachelor in Sociaal Werk en een Master in Sociaal-Agogische Wetenschappen brengt ze een rijke academische achtergrond met zich mee. Haar passie voor een inclusieve en duurzame samenleving heeft Sarah doen besluiten om deel te nemen aan de politiek.

Tijdens haar stage bij Juna Aalst, waar ze niet-begeleide vreemdelingen ondersteunde, en haar werk bij het OCMW van Lebbeke als Maatschappelijk Assistente voor het lokale opvanginitiatief, heeft ze een diepgaand begrip ontwikkeld voor het migratiebeleid en het psychische welzijn van asielzoekers. Sarah zet zich in voor de belangen van deze groep en wil hen een stem geven in het politieke landschap. Daarnaast heeft de confrontatie met feminicide in haar familie en vriendenkring haar gedrevenheid versterkt en haar vastberadenheid om te vechten voor rechtvaardigheid vergroot.

Ik streef naar gelijkheid als realiteit, niet alleen als droom!

Tijdens haar vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum en haar onderzoek voor haar masterthesis over mantelzorg voor ouderen, heeft Sarah ook ingezien dat er meer moet worden ingezet op ouderenzorg. Ze zet zich in voor een verbetering van de zorg voor ouderen en een betere ondersteuning van mantelzorgers.

Haar doel is om een inclusieve en duurzame samenleving te bevorderen. "Ik streef naar een samenleving waarin iedereen een plek heeft, waar we elkaar ondersteunen en begrijpen," zegt Sarah. "Een groene samenleving met verhoogde verdraagzaamheid, gelijkheid en eerlijkheid."

Sarah is vastbesloten om prioriteit te geven aan thema's zoals de klimaatcrisis, migratie, discriminatie op alle vlakken, feminicide, mentale gezondheid, onderwijskloven en het tekort aan leraren in het onderwijs en het te kort aan kwalitatieve kinderopvang. Met vastberadenheid en empathie zal ze zich inspannen voor een toekomst die rechtvaardiger en inclusiever is voor iedereen.

Bovendien heeft Sarah bij Greenpeace gewerkt, waar ze haar inzicht heeft verbreed op het gebied van klimaatverandering en de bescherming van dieren. Deze ervaring heeft haar overtuiging versterkt dat een groene samenleving essentieel is voor de toekomst van onze planeet. Als aanvulling op haar politieke engagement, streeft Sarah ernaar om haar visie op een inclusieve en duurzame samenleving te verwezenlijken.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?