Staf Aerts

Vlaams Parlementslid

Vlaanderen heeft nood aan een ambitieus Vlaams energie- en klimaatbeleid. Daar ben ik vast van overtuigd. Daarom wil ik in het Vlaams Parlement voluit de kaart van hernieuwbare stroom, groene warmte en een betaalbare energiefactuur trekken. Door aan een beter klimaat te werken, kunnen we bovendien duizenden lokale jobs creëren. Een win-win voor iedereen.

Ook buitenlands beleid staat hoog op mijn agenda. Daar wil ik de focus leggen op de strijd voor mensenrechten en tegen wapenhandel. Het Vlaams Vredesinstituut levert op dat vlak al mooi werk. 

Ook lokaal

Ik kom uit het landelijke Duffel in de provincie Antwerpen. Tot 2018 was ik er schepen voor Mobiliteit, Openbare Werken, Wijkwerking en Communicatie. Vandaag ben ik er nog altijd Groen-fractieleider in de gemeenteraad.

Kortom: mijn hart klopt ook lokaal. Daarom volg ik binnen de Groen-fractie in het Vlaams Parlement de bovenlokale dossiers op de as Antwerpen-Mechelen opIk werk voor die lokale dossiers vooral op mobiliteitsvraagstukken. Dat sluit mooi aan bij mijn ervaring: voor ik Vlaams parlementslid werd, was ik jarenlang mobiliteitsadviseur. In die rol begeleidde ik gemeentebesturen bij het opstarten van inspraaktrajecten voor hun inwoners

'Voluit voor hernieuwbare stroom, groene warmte en een betaalbare energiefactuur'