Groen staat voor een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen.

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Dat vergt een sociale groene bril. Solidariteit is hét sleutelwoord. We moeten de ecologische keuze belonen in plaats van afschaffen. Meer bushaltes in plaats van minder. Meer huizen isoleren in plaats van mensen. Meer zorg voor onze natuur en omgeving en minder fossiele subsidies voor de grote vervuilers. Meer groene investeringen in plaats van politieke bediening van de 1%. Zo nemen we écht iedereen mee.

We moeten groene investeringen stimuleren voor alle ondernemers in plaats de 1% grote vervuilers politiek te bedienen.

Betaalbare zorg voor iedereen. Dat vergt echte hervormingen. De toenemende patiëntenstop bij huisartsen en groeiende wachtlijsten zijn schrijnend. We moeten dringend de ziekenhuisfinanciering herbekijken en de eerstelijnszorg versterken. Concreet gaat het over meer buurtgerichte zorg dicht bij de mensen, bijvoorbeeld wijkgezondheidscentra en dorpspunten. Verder is het aantal ministers het enige in de zorg waar we moeten op besparen. Nu zijn er negen ministers bevoegd voor zorg. Dat is veel te veel en zorgt voor veel ruis naar het werkveld toe. Tijdens de coronacrisis heeft de federale fase ons zorgsysteem gered. Het is op dit niveau dat het beleid moet worden gemaakt. De implementatie van het beleid moet via slechts drie regio's gebeuren.

Eerlijke kansen voor iedereen. Dat begint met een waardig inkomen. Dat is de beste bescherming tegen armoede. Het aantal burn-outs neemt toe. Bijklussen is vaak geen keuze, maar noodzaak. Uitbuiting moet stoppen. Stagemisbruik in de zorg is schering en inslag. Werkstudenten verliezen hun kot in Gent. Racisme en discriminatie vragen een echte aanpak. Op en naast de werkvloer.

Enkel met een groene partij die durf en daadkracht toont. Enkel met Groen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?