Stikstof: 'Redding natuur, hervorming landbouw en rechtszekerheid zijn basisvoorwaarden'

09 November 2023

Stikstof: 'Redding natuur, hervorming landbouw en rechtszekerheid zijn basisvoorwaarden'

'Er is lang genoeg getalmd, het is tijd om onze natuur te redden en onze boeren en ondernemers duidelijkheid te geven.'

Met de ministerwissel op Vlaams niveau kan het stikstofdossier een doorstart nemen of volledig verzanden. Voor Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege moet het stikstofakkoord en het decreet dat in opmaak is voldoen aan drie absolute basisvoorwaarden. 'Onze natuur redden, inzetten op een hervorming van onze landbouw met mogelijkheid voor boeren om volledig of gedeeltelijk hun activiteiten te stoppen en eindelijk een juridisch robuust kader: dat is wat wij van deze regering en het stikstofdecreet verwachten. Er is lang genoeg getalmd, het is tijd om onze natuur te redden en onze boeren en ondernemers duidelijkheid te geven', klinkt het bij de groene oppositieleidsters.

De voorbije week gonsde - voor de zoveelste keer - het gerucht dat de Vlaamse regeringspartijen - N-VA, Open VLD en c&v - bijna een nieuw stikstofakkoord zouden hebben. Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege hoopt dat de geruchten deze keer waar zijn én dat het nieuwe akkoord deze keer ook zal standhouden en een meerderheid vindt in het parlement om het decreet goed te keuren. Dat laatste is voor Groen alleen bespreekbaar als er wordt voldaan aan de drie basisvoorwaarden die de groenen naar voor schuiven.

'Een gezonde leefomgeving, een gezond klimaat: daarvoor hebben we onze natuur broodnodig. Dat de natuur hersteld wordt is een absolute basisvereiste', benadrukt Schauvliege. 'Daarnaast moet er ook eindelijk duidelijkheid en perspectief komen voor de landbouw', klinkt het. De groenen dringen onder meer aan op intensieve begeleiding van boeren die hun activiteiten willen afbouwen of hervormen om de stikstofuitstoot terug te dringen. 'Een transitiefonds voor boeren om stallen aan te passen of budgetten om machines aan te kopen voor hun nieuwe landbouwactiviteit: het zijn zulke zaken waarmee deze regering boeren heel concreet zou kunnen helpen en hen weer perspectief kan bieden.' Daarnaast dringt Schauvliege erop aan dat de compensatie voor varkensboeren die hun activiteiten moeten stopzetten wordt uitgebreid naar andere diersoorten en ook geldt voor boeren die hun activiteit gedeeltelijk afbouwen en werk willen maken van de transitie. Als laatste stellen de groenen de oprichting van een grondenbank voor landbouwers die hun activiteit willen omschakelen van natuurvriendelijke veeteelt, waarbij ze veestapel verminderen en zelf ook voer gaan kweken - waar ze dus grond voor nodig hebben - in plaats van zoals nu massa's varkens te houden en daarvoor soja te importeren.

Schauvliege: 'Deze Vlaamse regering heeft jarenlang onze natuur én onze landbouwers de vernieling in gereden. Het minste wat we nu mogen verwachten is dat ze met ondersteuning komt voor de landbouwers die de dupe zijn geworden van hun jarenlange gebrek aan daadkracht. Ofwel door hen financieel te compenseren voor de stopzetting van hun bedrijf, ofwel door financiële steun te voorzien om de omslag te maken.'

Als laatste hamert de groene oppositieleidster erop 'dat het akkoord juridisch waterdicht moet zijn, na al het broddelwerk dat de voorbije jaren de revue passeerde. Als deze regering toch nog iets wil realiseren deze legislatuur, dan heeft ze hiermee haar laatste kans. Ik hoop dat ze die zal grijpen.'

Hoe wil Groen het stikstofprobleem aanpakken?